Zorgen voor elkaar

15 September 2018

Zorgen voor elkaar

Zorgen voor elkaar - volledig programma

Zorg is ieders verantwoordelijkheid.

We leven in een land met een goed uitgebouwd en kwalitatief professioneel zorgaanbod, toch wordt steeds vaker naar familie gekeken om zorgtaken op te nemen. Mantelzorg is een waardevol principe, de zorg kan plaatsvinden in een vertrouwde omgeving. Het mag echter geen gedwongen keuze worden, synoniem van 'trek je plan'. Het is belangrijk om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen en ervoor te zorgen dat er een goed systeem is om op terug te vallen.

Groen Temse wil aangepaste woonvormen ondersteunen, zodat ouderen, mensen met een beperking of zorgvraag in hun eigen omgeving op maat kunnen wonen. Op die manier worden bestaande middelen creatiever ingezet: minder regels, meer maatwerk.
We gaan voor een inclusieve gemeente, een gemeente waar iedereen erbij hoort en kansen krijgt, ongeacht afkomst, gender, geaardheid en mogelijkheden.

De gemeente stimuleert en ondersteunt vrijwillig engagement. We willen de gemeentelijke premies voor mantelzorg verhogen en uitbreiden: ook mensen die zorg dragen voor een extra zorgbehoevend kind, mensen die zorg dragen voor iemand die niet inwonend is, en mensen die zorg dragen voor iemand die reeds van een zorgverzekeringspremie geniet, moeten kunnen genieten van een mantelzorgpremie. We willen de bedragen van deze premie ook verhogen.

De gemeente zou als overheidswerkgever een voorbeeld moeten zijn voor andere werkgevers op vlak van tewerkstelling van mensen met een (arbeids)beperking, en verder gaan dan het sinds 2018 opgelegde quotum van 1,93%.

We pleiten voor het organiseren van een buurtkar, een mobiele buurtwinkel die door de straten van Temse rijdt. De buurtkar biedt lokaal geproduceerde groenten, fruit en andere levensmiddelen aan en is daarnaast ook een mobiel dienstencentrum voor iedereen. Hiervoor kan worden samengewerkt met een sociale economieproject.

Lokale initiatieven die goedkope buurtmaaltijden of een sociaal restaurant organiseren, verdienen alle steun.

We pleiten voor de oprichting van een welzijnsraad, een overlegplatform dat coördinerend optreedt tussen de verschillende verenigingen en instanties die actief zijn in de welzijnssector.

Buurthulp groepen, een boodschappendienst en een ouderen-klusdienst kunnen er voor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

De handicar en seniorenmobiel wordt gepromoot, een vervoerdienst voor minder mobiele mensen zoals personen met een handicap, ouderen en zieken.

volledig programma