Lokale economie

15 September 2018

Lokale economie

Lokale economie - volledig programma

Als de lokale economie draait en mensen dichtbij alles kunnen kopen, moeten we ons minder verplaatsen, hebben we de auto minder nodig en is er meer contact tussen buren.

Groen kiest voluit voor een duurzame lokale economie waarbij de lokale handelaars, de landbouwers en de bedrijven in en rond Temse centraal staan. Door deelname aan projecten zoals de Dichtblij campagne van de Bond Beter Leefmilieu wil Groen de nabije economie promoten.

Onze lokale handelaars hebben het niet altijd even gemakkelijk. Het enorme mobiliteitsprobleem in Temse, de nabijheid van het Waasland Shopping Center en de concurrentie met online verkoop maakt dat ondernemen in Temse een echte uitdaging is.
Om Temse leefbaar te houden, moeten we de lokale handelaar ondersteunen. Groen kiest hier voor kernversterking waarbij de Temsenaar in de eigen gemeente terecht kan voor een volwaardig commercieel en recreatief aanbod. Dat doen we door een centrum te creëren waar het aangenaam vertoeven is en waar mensen terecht kunnen voor een totaalbeleving.

Door de verfraaiing van de centrumstraten met ruimte voor voetgangers en fietsers, het aanbrengen van groene perken, geveltuintjes, hangende tuinen, … willen we mensen uitnodigen om op een duurzame manier lokaal inkopen te doen. Groen ziet de August Wautersstraat - Kouterstraat als dé winkelas van Temse. Deze straat wordt een autoluwe zone, met aandacht voor de fietser en voetganger, met groene babbelhoekjes en een uitnodigend straatbeeld.

We zijn voorstander van de ontwikkeling van een online platform in samenwerking met de lokale handelaars waardoor mensen hun boodschappen aan huis kunnen laten leveren. Een koerierdienst, die je brood, voeding en strijk ook buiten de kantooruren thuis bezorgt. De buurtkar in Bornem is een voorbeeld van een geslaagd initiatief. Naast de dagelijkse boodschappen, komt ook het postkantoor op wielen voorbij…. Lokaal kopen betekent investeren in de eigen gemeente.

Korte keten landbouw. Zoals de consument recht heeft op kwaliteitsvolle en gezonde voeding heeft de landbouwer ook recht op een eerlijke prijs. Rechtstreeks bij de boer aankopen betekent een duurzame investering in de lokale gemeenschap. Weten waar je voeding vandaan komt en hoe ermee wordt omgegaan is geruststellend. Groen wenst die omslag naar een korte keten economie te ondersteunen via verschillende concrete initiatieven en door een verbindende rol te spelen tussen alle betrokkenen. We willen:
Een uitbreiding van de maandelijkse Landbouwmarkt in Tielrode naar alle deelgemeenten

In samenwerking met de lokale handelaars en landbouwers een “Buurtkar” opstarten (zie hoger).

Initiatieven zoals Voedselteams, Buurderij , CSA boerderij en coöperaties promoten.

Inzetten op biologische voeding. Groen wil boerderijen ondersteunen die de omslag naar biolandbouw willen maken door ze een platform te geven om hun producten efficiënt naar de klant te brengen.

Braakliggende gronden die eigendom zijn van de gemeente ter beschikking stellen van burgerinitiatieven om bomen te planten, bloemen te zaaien of moestuintjes aan te leggen, etc.

Een sociale kruidenier waar mensen met beperkte middelen terecht kunnen voor voeding en verzorgingsproducten tegen een sociaal tarief. Basisvoeding wordt voorzien en aangevuld door lokale handelaars, supermarkten en landbouwers. Zo kunnen ze zelf hun aankopen bepalen. Deze winkel doet ook dienst als ontmoetingsplek waar vrijwilligerswerk hand in hand kan gaan met sociale tewerkstelling.

Lokale ondernemingen

Temse heeft op haar grondgebied gezonde en nog steeds groeiende kleine en grotere ondernemingen. Nu de War for Talent hevig woedt, is het voor een KMO niet altijd even eenvoudig geschikt personeel te vinden. Werken in de directe omgeving waar je woont heeft talrijke voordelen. Zo kan je werk en privé beter op elkaar afstemmen en kan je je naar het werk begeven op een goedkope en milieuvriendelijke manier. Groen wil actief meewerken aan het stimuleren van de tewerkstelling in eigen regio en het verhogen van de invullingsgraad van de vacatures.

Via de gemeentelijke website bieden we de mogelijkheid aan de lokale bedrijven om hun vacatures gratis te verspreiden.
Lokale economie betekent ook sociale economie. In samenspraak met VDAB moet de gemeente meer inspanningen doen om mensen voor wie de toegang tot de arbeidsmarkt niet altijd even eenvoudig is, intensiever te begeleiden en potentiële werkgevers te sensibiliseren. Tewerkstelling is de eerste voorwaarde om armoede te bestrijden.

volledig programma