Mobiliteit

15 September 2018

Mobiliteit

Mobiliteit - Volledig programma

De invloed van mobiliteit op ons leven is enorm. We verliezen veel tijd in de auto, durven niet overal met de fiets door en ademen ongezonde lucht in.

Het kan anders!

Mobiliteit is een basisrecht. Wie zich niet vlot kan verplaatsen, kan niet volwaardig deelnemen aan de samenleving. We gaan uit van het STOP-principe : stappen, trappen en openbaar vervoer moeten altijd interessanter, betrouwbaarder en comfortabeler zijn dan de personenwagen.

We willen een vlotte toegankelijkheid van straten, pleinen, gebouwen en openbare begraafplaatsen voor mensen die minder mobiel zijn of een fysieke beperking hebben.

Een verkeersveilig Temse, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers

Temse moet een fietsvriendelijke gemeente worden met een goede en veilige fietsinfrastructuur. Voetpaden, fietspaden, trage wegen, pleinen en parken verdienen een goed onderhoud. Samenwerking met sociale economie projecten zorgen voor een win-win.

Het centrum van Temse en van de deelgemeenten maken we autoluw. We geven de publieke ruimte terug aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. We kiezen voor de invoering van fietsstraten, dit kan bijvoorbeeld in de Akkerstraat, Scheldestraat, Boodtstraat, Philemon Haumanstraat, Hofstraat, …

Een verstandig parkeerbeleid met betalend kortparkeren in het centrum, met voorrang voor bewoners, draagt bij tot een autoluw centrum. Aan de rand voorzien we gratis parkings voor langparkeerders.

In de centrumstraten waar geen gescheiden fietspad is, kiezen we voor de invoering van zone 30. Rubberen verkeersdrempels, zebrapaden, intelligente stoplichten zien we als bijkomende maatregelen om het autoverkeer af te remmen. Waar mogelijk zorgen we voor alternerend verkeer met groene “obstakels”.

Op drukke en gevaarlijke straten moeten gescheiden fietspaden paden komen.

We kiezen voor comfortabele fietspaden in asfalt.

Er is een nieuw circulatieplan nodig in het centrum van Temse. Een plan dat zal zorgen voor een bruisend centrum voor wandelaars, fietsers en handelaars. Voor we de plannen uitvoeren, betrekken we de bewoners, lassen we een proefperiode in en plannen we een evaluatie.

We overtuigen werkgevers in Temse om hun medewerkers te stimuleren met de fiets en openbaar vervoer naar het werk te komen en dienstverplaatsingen te doen.

We installeren een Fietspunt aan het station van Temse.

Groen Temse wil een ruim aanbod aan fietscursussen voor kleuters, kinderen en volwassenen in samenwerking met onder meer Fietsersbond, Mobiel21, de Fietsacademie, scholen, senioren- en migrantenorganisaties. We starten een programma in scholen waar de sportdienst fietslessen organiseert.

Alle beslissingen nemen we in samenspraak met mobiliteitsdeskundigen en organisaties voor duurzame mobiliteit (Mobiel21, de Fietsacademie, Fietsersbond …), met ervaringsdeskundigen zoals seniorenverenigingen, jeugdraad, scholen en ouderraden en bedrijven.

Het openbaar vervoer heeft een nieuw plan nodig. We voorzien een goede busverbinding met Klein-Brabant, de busroutes door Temse herbekijken we, met voldoende aandacht voor de deelgemeenten (met het NMBS-station en De Zaat op de route). We maken de verbinding tussen Temse en Antwerpen over het water met de Waterbus, we willen comfortabele en stipte treinen in Temse met een hogere frequentie. We ijveren voor onderhandelingen met de NMBS om twee treinen per uur te bekomen op de lijn Sint-Niklaas - Mechelen. We pleiten voor een herbestemming van het stationsgebouw.
Veranderingen en ingrepen brengen wegenwerken met zich mee. We zorgen voor een betere organisatie en communicatie rond omleidingen bij werken in de gemeente.

Groen Temse gaat voor:

 • Aanleg van een volledig, veilig en comfortabel fietspad langs de spoorlijn Temse-Sint-Niklaas
 • Aanleg van het ontbrekende stuk van het afgescheiden fietspad op de Krijgsbaan
 • Aanleg fietspad Eigenlo, op dezelfde manier als het fietspad in Velle
 • Aanleg ontbrekende stuk fietspad ter hoogte van het Waesmeer: afgescheiden fietspaden en nieuwe asfaltlaag voor de autoweg
 • Afgescheiden fietspaden op de N485, tussen Steendorp en Haasdonk
 • Aanleg ontbrekend fietspad op de Legen Heirweg, tot aan de Duivenhoek
 • Conflictvrij maken van de kruispunten aan de N16
 • Invoeren zone 30 in centrumstraten zonder afgescheiden fietspad
 • Akkerstraat en een gedeelte van de Scheldestraat worden fietsstraten en autoluw gemaakt en teruggegeven aan voetgangers, bewoners, schoolkinderen
 • Goed onderhouden voetpaden en veel meer aangepaste, verlaagde oversteekplaatsen voor rolwagens
 • Een aanlegplaats voor de Waterbus in Temse
 • De invoer van een nieuw circulatieplan en een hogere leefbaarheid in de centra
 • Een onderzoek naar de mogelijkheid om vrachtverkeer uit de woonkernen te weren, en om het verkeer van en naar De Zaat over het water te laten gaan

Volledig programma