De mensen van

Groen Temse

Herman Van Meervenne

Voorzitter / perscontact  

Raf Catthoor

Fractieleider in de gemeenteraad Politieraadslid Lid van de commissies Ruimtelijke ordening, Openbare werken en Mobiliteit Leefmilieu, Groen, Natuur, Duurzaamheid, Patrimonium en Mobiliteit Algemeen beleid en Interne zaken  

Liesbet Verest

Gemeenteraadslid Lid van het Algemeen bestuur AGB Patrimonium Temse Lid van Welzijnsvereniging Sleutelzorg Lid van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst Lid van de commissies: Financiën Persoonsgebonden aangelegenheden en Burgerzaken