Raf Catthoor

Fractieleider in de gemeenteraad Politieraadslid Lid van de commissies Ruimtelijke ordening, Openbare werken en Mobiliteit Leefmilieu, Groen, Natuur, Duurzaamheid, Patrimonium en Mobiliteit Algemeen beleid en Interne zaken  

Geboren en getogen Temsenaar en werkzaam als professor elektronica - ICT aan de universiteit van Antwerpen.

Gemeenteraadslid voor Groen sedert 2012. Daarvoor was hij 9 jaar OCMW raadslid en actief bij 11.11.11.

Ik wil Temse een nieuw elan bezorgen op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening. 

Hij geeft les over duurzame elektriciteit (wind-, zonne-energie, elektrische voertuigen). Andere interesses zijn: natuur, gezonde voeding, recyclage, de Noord-Zuid problematiek, wereldmuziek en sport.

Een realisatie van autoluwe dorpskernen, gescheiden fietspaden, meer groen en parkgebieden binnen en buiten de kern, nieuwe vormen van wonen, mensen die elkaar vinden op straat en in buurthuizen, is één van zijn belangrijkste ambities. 

corf@yucom.be

+32499397629