Astrid Martens

Astrid Martens

Astrid Martens

Astrid (64) is Tielrodenaar op rust maar vaak druk bezig. De tijd die vrijgekomen is, geeft ze graag aan het opkomen voor, en creëren van, natuur rondom ons en voor de wezens die er in leven. Samen met dorpsgenoten ijvert ze voor de leefbaarheid van het dorp en ruimere omgeving. Ze zet zich in voor de plaatselijke milieuwerkgroep “Ons Streven” en het Burgerinitiatief Roomacker.

Voor elk probleem de meest ecologische oplossing

De nood aan zorg voor onze lieve aarde is een dagelijks besef. Samen met haar man beheert ze een jong natuurgebied van bijna 1,5ha dat ze met aandacht en genot opvolgen en koesteren.

Ze streeft een duurzame leefwijze na: 100% groene stroom, seizoens- en streekgebonden voeding, slechts af en toe wat vlees en vis, bij voorkeur gebruikt ze fiets en trein voor haar verplaatsingen, steun aan lokale projecten en ecologische organisaties …

Bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen vindt ze het belangrijk om steeds de ecologische impact te onderzoeken. De gevolgen van de klimaatopwarming nopen ons om te zoeken naar alternatieve werkwijzen op economisch, sociaal en ruimtelijk vlak.

De wijze waarop we ons verplaatsen kan een enorm verschil maken.  De lokale politiek speelt hier een belangrijke rol in.

 

Astrid Martens

Kernlid

Astrid (64) is Tielrodenaar op rust maar vaak druk bezig. De tijd die vrijgekomen is, geeft ze graag aan het opkomen voor, en creëren van, natuur rondom ons en voor de wezens die er in leven. Samen met dorpsgenoten ijvert ze voor de leefbaarheid van het dorp en ruimere omgeving. Ze zet zich in voor de plaatselijke milieuwerkgroep “Ons Streven” en het Burgerinitiatief Roomacker.

Voor elk probleem de meest ecologische oplossing

De nood aan zorg voor onze lieve aarde is een dagelijks besef. Samen met haar man beheert ze een jong natuurgebied van bijna 1,5ha dat ze met aandacht en genot opvolgen en koesteren.

Ze streeft een duurzame leefwijze na: 100% groene stroom, seizoens- en streekgebonden voeding, slechts af en toe wat vlees en vis, bij voorkeur gebruikt ze fiets en trein voor haar verplaatsingen, steun aan lokale projecten en ecologische organisaties …

Bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen vindt ze het belangrijk om steeds de ecologische impact te onderzoeken. De gevolgen van de klimaatopwarming nopen ons om te zoeken naar alternatieve werkwijzen op economisch, sociaal en ruimtelijk vlak.

De wijze waarop we ons verplaatsen kan een enorm verschil maken.  De lokale politiek speelt hier een belangrijke rol in.