Sport en cultuur

13 September 2018

Sport en cultuur

Sport en cultuur - volledig programma

Gemeente Temse moet voldoende middelen en geld voorzien voor vrije tijd, cultuur, sport.

We voorzien voldoende budget voor een kwaliteitsvolle infrastructuur voor sport, cultuur en het verenigingsleven. Daarnaast werken we aan een goede communicatie met de verenigingen en op de voorzien we de juiste personeelsomkadering op de gemeente.

Ons cultureel aanbod moet niet alleen focussen op het grote publiek, maar ook ruimte geven aan vernieuwend, gedurfd of zelfs controversieel talent, onder meer street-art kunstenaars. Samenwerking met de cultuurdiensten uit omliggende gemeenten kan het culturele aanbod verbreden en het niveau ervan verhogen.

Gemeente Temse start een regiowerking op rond sport

Sport biedt heel wat kansen voor maatschappelijke integratie van mensen met een beperking. Temse zou sportverenigingen moeten ondersteunen die een G-werking willen opzetten of die al hebben en verder willen uitbouwen.

We lanceren een campagne om kinderen en jongeren meer aan lichaamsbeweging te laten doen. Dit kan door het invoeren van sportinitiatie-dagen, met medewerking van de sportclubs, waarbij we enkele bekende topsporters naar Temse halen als publiekstrekkers.

Groen Temse wil dat de gemeente haar sportinfrastructuur overdag ter beschikking stelt voor jeugdtrainingen en voor lichamelijke opvoeding op school. Omgekeerd moet de gemeente een akkoord afsluiten met de scholen opdat deze hun interessante sportinstallatie ’s avonds openstellen voor een breder publiek.

Groen Temse wil dat de gemeente geschikte bedrijven aanspreekt om hun infrastructuur ’s avonds ter beschikking te stellen van verenigingen. Bedrijven kunnen hiervoor een onkostenvergoeding krijgen geldelijk of in de vorm van publiciteit of andere incentives.

volledig programma