Windmolens in Temse en Kruibeke

09 December 2018

Windmolens in Temse en Kruibeke

EDF Luminus heeft een aanvraag ingediend voor 3 windmolens, waarvan 2 op het grondgebied van Temse. Hiervoor hebben ze het gebied ‘t Blauwhof op het oog, tussen de hoogspanningspost Mercator en de Kleiputten.

Volgens de studie van EDF Luminus wordt aan alle geldende regelgeving voldaan:

  • Windrijk
  • Vlot toegankelijk
  • In de nabijheid van een hoogspanningspost
  • Niet hinderlijk voor mens en dier

 

Er gelden strenge milieunormen voor windmolens:

  • Beperking geluid overdag en ‘s nachts
  • Beperking slagschaduw
  • Veiligheidsvoorwaarden

 

Indien we als Vlamingen willen meewerken aan de doelstellingen om tegen 2020, 180 windmolens bij te bouwen, moet elke geschikte locatie hiervoor aangewend kunnen worden. Het is een onderdeel tegen het gevecht van de opwarming van de Aarde en hier heeft iedereen een taak te vervullen.

We delen de mening van EDF Luminus dat deze locatie een geschikte locatie is om aan ontginning te doen van hernieuwbare energie en steunen deze aanvraag. Zeker gezien het feit dat er projecten worden opgestart die iedereen nog verder voordeel bieden zoals bvb zonnepanelen op openbare daken, oplaadpunten voor fietsen en elektrische auto’s, vergroenen van speelpleinen,... De burgers hebben hierin het voorrecht om mee projecten in te dienen en hiervoor te stemmen. Hierdoor gaat EDF Luminus een pak verder dan enkel het aanbieden van een financiële participatie, die ook mee aangeboden wordt.

Maar wat blijkt nu, na de infosessie die plaats heeft gevonden in het AC De Zaat op 8 november. Terwijl het openbaar onderzoek nog lopende is, maakt onze milieuambtenaar met krachtige woorden bekend dat het bestuur dit project absoluut niet steunt, sterker nog, zich sterk zal verweren tegen het project. Een reden waarom, is men ons nog steeds verschuldigd. Als kers op de taart beweert onze huidige schepen van leefmilieu dat in het klimaatplan van Temse geen plaats is voor windmolens. Met deze woorden wordt het burgemeestersconvenant om tegen 2020 de CO2 uitstoot in Temse te verminderen met 20% volledig teniet gedaan en zijn er weer loze beloftes de wereld in gestuurd. Dit ondanks dat windmolens wel degelijk vermeld worden in het klimaatplan van de gemeente Temse.

We stellen terecht de bedenking welke belangen er deze keer in dit project spelen, in ieder geval niet de progressiviteit en het ecologische gedachtegoed.

Een feit is dat tegenwind.be, de vzw gekant tegen windmolens on-shore, na de infovergadering heeft samengezeten, achter gesloten deuren met de desbetreffende milieuambtenaar en schepen van leefmilieu. Opnieuw een achterkamerpolitiek waar de inhoud opnieuw ontzegd wordt. We hopen van harte dat ze met leefbare alternatieven komen om hun doelstellingen te behalen tijdens deze besprekingen, maar dit betwijfelen we.