Het voorstel van Liesbet Verest valt in goede aarde! (tekst en foto: Het Laatste Nieuws)

09 Juli 2020

Het voorstel van Liesbet Verest valt in goede aarde! (tekst en foto: Het Laatste Nieuws)

Er komt geen zomerschool in Temse maar er worden wel inspanningen gedaan om kinderen met een leerachterstand komend schooljaar extra te begeleiden.

Geen zomerschool maar wel extra huiswerkbegeleiding om kinderen met leerachterstand te helpen
  • Kristof Pieters 
  • 08 juli 2020 
  • 17u03
TEMSE Er komt geen zomerschool in Temse maar er worden wel inspanningen gedaan om kinderen met een leerachterstand komend schooljaar extra te begeleiden. Eind augustus zal een brugfiguur in de verschillende scholen ‘huiswerkklassen’ oprichten.

In verschillende gemeenten zijn deze week zomerscholen opgestart omdat sommige leerlingen door het opschorten van de lessen op school tijdens de coronacrisis een leerachterstand hebben opgelopen, bij anderen is de bestaande kloof vergroot en nog andere leerlingen zijn onvoldoende bereikt.

In de gemeenteraad hebben zowel Mariam Sourroukh (Tesamen) als Liesbet Verest (Groen) hun bezorgdheid geuit over deze problematiek. “Tijdens de zomermaanden valt het volledige leerproces stil en worden de kinderen ook niet meer door de school opgevolgd”, zegt Verest. “Het gevolg is dat in september de kloof tussen leerlingen nog groter zal zijn. We denken daarbij vooral aan kinderen met een moeilijke thuissituatie of die het Nederlands niet als moedertaal hebben.”

Op zoek naar vrijwilligers

Schepen van Onderwijs Tineke Van Britsom (N-VA) deelt de bezorgdheid maar geeft toe dat er noch bij het gemeenschapsonderwijs, noch binnen de katholieke koepel veel enthousiasme bestond om een zomerschool te organiseren. “Iedereen zat op het tandvlees na dit schooljaar, zowel de leerkrachten als leerlingen”, zegt de schepen. “We gaan wel extra huiswerkbegeleiding voorzien tegen de start van het volgend schooljaar. Een brugfiguur zal in de verschillende scholen huiswerkklassen oprichten. We zijn hiervoor nu al op zoek naar vrijwilligers. Het is immers geen evidentie om zo’n huiswerkklassen te organiseren. We hebben momenteel slechts vijf vrijwilligers en dat zijn allemaal vijftigplussers.”

 

https://www.hln.be/in-de-buurt/temse/geen-zomerschool-maar-wel-extra-huiswerkbegeleiding-om-kinderen-met-leerachterstand-te-helpen~a8283009/?fbclid=IwAR2-aIdQtjH8I-aLbFSB58hObkWsq49r0MP-EErw7f07dOsE4OchC9pujI8