Werken in de Veldstraat

15 Juli 2019

Werken in de Veldstraat

Sinds juni zijn er werken aan de gang in de Veldstraat. Een half jaar geleden zijn de goten, stoepranden en stoepen aan beide straatkanten tot de huisnummers 133 en 68 volledig vernieuwd. Een goede zaak en tot tevredenheid van de bewoners. Momenteel worden de bermen ‘verstevigd’ aan de straatkant met oneven huisnummers tussen huisnummer 145 en 177. Ook dat is niet slecht, omdat voor de ‘bermversteviging’ gebruik wordt gemaakt van waterdoorlaatbare tegels. Maar helaas wordt bij deze werken totaal voorbijgegaan aan de noden van voetgangers en fietsers. Waar tot huisnummer 133 een smal trottoir is, houdt dit voorbij de Kruisstraat plots op. Bovendien liggen de nieuw verstevigde bermen op bepaalde plaatsen in een zodanig schuine hellingshoek dat deze onmogelijk begaanbaar zijn. Voetgangers moeten hun toevlucht nemen tot de straat. Voor fietsers is het al helemaal het wilde westen: die hebben in heel de Veldstraat geen eigen ruimte en moeten tussen voorbijrazende auto’s laveren. Bovendien komt deze ‘bermversteviging’ neer op een de facto verbreding van het wegdek. Automobilisten worden hierdoor uitgenodigd om het gaspedaal stevig in te drukken, ondanks de snelheidsbeperking tot 50 km/h.  De laatste jaren is het sluipverkeer in deze straat enorm toegenomen. Deze wegverbreding heeft hier een allesbehalve ontradend effect op.  Groen vindt dat het mobiliteitsbeleid van dit bestuur al te zeer gericht is op doorstroming en automobiliteit. De werken in de Veldstraat zijn (alweer) een gemiste kans om voetgangers en fietsers meer en veilige ruimte te geven. Concreet vragen we: Welke maatregelen gaat dit bestuur nemen om het sluipverkeer in dit gedeelte van de Veldstraat tegen te gaan?  Wordt er gedacht aan het plaatsen van snelheidsremmende weginfrastructuur? Antwoord: De werken waren nodig, het was gevaarlijk aan het worden voor fietsers en automobilisten. Is niet bedoeld als uitwijkstrook maar als grondversteviger. We zijn ons bewust van het probleem in de Veldstraat en het wordt bestudeerd. Een fietssugestiestrook is te duur momenteel.