vuurwerk

11 Juni 2019

Op vrijdagavond 17 en zaterdagavond 18 mei 2019 werden de feestelijkheden bij de firma Cordeel op De Zaat afgesloten met een knallend vuurwerk. Dit gebeurde telkens vlak middernacht.
Op het college van burgemeester en schepenen van 6 mei van werd aan T&T Fireworks de toestemming verleend om dan tussen 24h en 00h15 vuurwerk af te steken. Over de kracht van het vuurwerk was er geen specificatie. Er werd alleen als voorwaarde gesteld dat de omwonenden vooraf verwittigd moesten worden. Dit is niet of onvoldoende gebeurd. Vele buren – en daar zijn ook landbouwers met dieren bij – waren verrast, de vele reacties op de sociale media liegen er niet om.
Los van het onvoldoende verwittigen, zijn we niet te spreken over deze goedkeuring.
Vooreerst is er het lawaai: Dit vuurwerk was tot op de Velle hoorbaar! In een wijde omgeving worden er dieren opgeschrikt. De kans is groot dat er honden en runderen in paniek raken. Stroomafwaarts de Schelde (voorbij de brug) en over de Schelde (Weert en Buitenland) ligt een vogelrichtlijngebied en een groot Habitat-richtlijngebied. Het broedseizoen van de vogels is nog niet afgelopen, want dat loopt van 15 maart tot 30 juni.
Daarnaast is vuurwerk ronduit slecht voor het milieu: In de omgeving van vuurwerksites stijgt de concentratie fijnstof tot 40 keer hoger dan normaal. Als het windstil is en niet regent, blijft dit fijnstof lang hangen. Het inademen ervan is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor mensen met een zwakke gezondheid of longziekte. Boosdoeners zijn de zware metalen in vuurwerk: barium, antimoon en strontium, die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. En koper, dat bij te hoge concentraties giftig is voor het waterleven.
Naast luchtvervuiling zorgt vuurwerk ook voor bodem- en watervervuiling. Dat komt door het fijnstof dat neerdaalt en door onverbrande vuurwerkresten. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten. Gaandeweg verplaatst de vervuiling zich naar het oppervlaktewater. Via deze weg levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer achttien procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk.
We hebben in Temse al het vuurwerk gehad op oudejaarsavond, onlangs bij Cordeel, en op 24 en 25 augustus worden we opnieuw getrakteerd tijdens “Temse in de wolken”... We vragen aan het gemeentebestuur om in de nabije toekomst alleen minder krachtig vuurwerk toe te laten, en het vuurwerk minder frequent te vergunnen, zeker niet meer 2 dagen na elkaar. Bij voorkeur willen we vuurwerk helemaal bannen, omwille van de redenen hierboven opgesomd. Andere gemeenten gaven reeds het goede voorbeeld: in 40 Vlaamse gemeenten geldt een totaalverbod! 
Op deze vraag van raadslid Raf Catthoor kwam een positief antwoord. De burgemeester antwoordde: "We hebben de intentie, en dat zal ook ons voorstel zijn, om het afsteken van vuurwerk op oudejaarsavond af te schaffen. Daarbij willen we gevolg geven aan uw vraag om bij aanvragen nader te bekijken wat de intensiteit en de krachtdadigheid van het vuurwerk zal zijn.”