Vraag om transparantie.

27 Maart 2017

Vraag om transparantie.

Groen Temse en Sp.a vragen op de gemeenteraad volledige duidelijkheid over alle vertegenwoordigers van lokale mandatarissen (burgemeester, schepenen, gemeente- en OCMW raadsleden) in intercommunales, samenwerkingsverbanden, CVBA's, raden van bestuur en alle andere tussenstructuren waar zij namens de gemeente Temse in vertegenwoordigd zijn. We roepen alle partijen op om het debat inzake vergoedingen voor verkozenen van de afgelopen periode aan te grijpen om volledige transparantie te bieden aan de inwoners. De raadsleden van Groen Temse en Sp.a geven zelf het voorbeeld en publiceren al hun inkomsten op hun lokale website.