Voorstel tot cultuur- en klimaatproject

29 Januari 2019

Voorstel tot cultuur- en klimaatproject

De klimaatverandering vraagt steeds meer onze aandacht en noopt ons om dagdagelijks bewust te zijn van de gevolgen van onze levenswijze. Als beleidsmakers hebben we de belangrijke taak om beslissingen te toetsen aan het klimaatakkoord. Zo wordt onder andere, via het burgemeestersconvenant dat in 2015 door meerdere gemeenten ondertekend werd, verwacht dat de Co2 uitstoot in Temse tegen 2020 met 20% verminderd zal zijn. Wij kijken uit naar de resultaten. 2020 vraagt nog om een andere reden onze aandacht. Het is dan namelijk 30 jaar geleden dat PONTON Temse plaatsvond. In 1990 stond Temse door dit spraakmakend evenement even in het middelpunt van de artistieke belangstelling.  Het was een tentoonstelling van Hedendaagse kunst onder leiding van Jan Hoet, met ondersteuning van toenmalig schepen van cultuur en huidig burgemeester Luc De Ryck. Destijds liep de Ponton Temse-route van de Watermolen, langs De Wilfordkaai en kwam men uit in “het bos van Janssens” via een omweg door het centrum. 30 jaar na Ponton Temse, mag er hulde gebracht worden aan dit project. Temse mag opnieuw op cultureel vlak wat meer in de kijker gezet worden. Gezien de actuele thema’s rond klimaatverandering, waarom geen samenwerking van creatieve, culturele en sportieve mensen om er een spraakmakende happening van te maken met een duidelijke rode draad rond ecologie en bewustwording? Aangezien we voornamelijk moderne en hedendaagse activiteiten willen promoten, naar analogie met Ponton Temse, lijkt een moderne aanpak van Ponton 2020 aangewezen. De burger kan co-creator worden hiervan met ondersteuning van de administratie. We denken hierbij aan leden van de cultuurraad, sportraad en oproep tot vrijwilligers, maar niet beperkend tot deze groepen. Wij zien in dit jubileumjaar een kans om op een positieve wijze om te gaan met de uitdagingen waar we voor staan. We voegen een eerste aanzet bij, als impuls voor wat zou kunnen worden.

Antwoord schepen Lieve Truman (NV-A):

  • Mooi uitgewerkt voorstel dat interessant kan zijn maar heel veel voorbereiding vraagt.
  • 2019 is een planningsjaar waar al veel werk aan is. Er is geen tijd voor een project van die grootorde tegen 2020.
  • We doen al heel veel in verband met klimaatverandering via scholen en dergelijke en willen de bestaande acties verder uitwerken.
  • De samenwerking met WACCO zal ook aandacht vragen.
  • Ponton Temse in 1990 had een bevlogen currator. Die hebben we nu niet.
  • Budgetten zijn niet toereikend

 

 

Hier vinden we als Groen dat ambitie ontbreekt. Het burgerparticipatieve aspect wordt genegeerd. Via crowdfunding zou er al heel wat mogelijk zijn. 2020 zou een ideaal moment zijn als jubileumjaar, maar hoeft geen blokkerende factor te zijn indien 1 jaar niet voldoende zou zijn als voorbereiding. Dit project zou, mits de juiste invulling, Temse op de kaart zetten en mits de juiste projecten, de nodige sensibilisering teweeg brengen. Gemiste kans of wordt vervolgd?