tiny forest

26 Februari 2020

tiny forest

Een kleine wildernis of tiny forest is een dichtbegroeid bos met inheemse soorten, aangelegd volgens de methode van de Japanse ecoloog Akira Miyawaki. Het is in tien jaar tijd volgroeid in plaats van op honderd jaar. Deze kleine stadsbossen zijn aan een opmars bezig in Nederland en duiken ook op in Wallonië.  In Lommel werd op 1 december 2019 de allereerste ‘kleine wildernis’  door Vlaams Minister Zuhal Demir geopend. Medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos hadden het uitgewerkt.  Kleine stukjes grond waarmee niets gedaan wordt, worden met subsidies omgetoverd tot kleine natuurgebieden om zo de natuur dichter bij de mensen te brengen.  Vlaams minister Demir wil in totaal 19 gelijkaardige projecten subsidiëren, verspreid over heel Vlaanderen en heeft daar 1,3 miljoen euro voor uitgetrokken. Ook burgers, scholen, bedrijven kunnen een kleine wildernis aanleggen en daar steun voor krijgen. Voorwaarde is dat de wildernis minstens een tennisveld groot is maar ook niet groter dan 50 are. De voorkeur gaat uit naar projecten vlakbij een school, een zorgcentrum, een jeugdverblijf of een kinderopvang.   De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen. Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten. Nu is onze vraag aan de gemeenteraad om de medewerking van de Groot-Temsenaren te vragen om kleine gebieden ( tussen 200 en 5000 m2) voor te stellen om tiny forests aan te leggen, al dan niet gesubsidieerd door Vlaanderen. Er is zeker een draagvlak voor meer groen en bomen bij de mensen in onze gemeente. Bereidheid tot samenwerking zal zeker gevonden worden, net zoals vrijwilligers het wandelpad rond den Esch hielpen aanleggen.  We hopen dat Temse zal meedingen naar de subsidie van de minister, en voor alle zekerheid zelf ook een budget vrijmaakt voor het aanleggen van Tiny Forests in Groot Temse. Wij geven hier zelf al een aantal te onderzoeken locaties voor een tiny forest mee, maar het is in de eerste plaats de bevolking die naar suggesties gevraagd zou moeten worden: bijvoorbeeld: den Esch, de Paardenpolder, het grasveld in de Pieter Diericklaan en het grasveld vlakbij het JOC, de onbebouwde ruimte in de Stripfigurenwijk, het grasveld aan de Scouts in Steendorp en in de Vuurkouterwijk, speelplaatsen van scholen enz. https://www.youtube.com/watch?v=OuH2p2yDOx8 Een tweede aanbod van de minister van Omgeving is een subsidie van 3,3 miljoen euro om particulieren, ondernemers en lokale besturen te ondersteunen om Vlaanderen te vergroenen. Binnen deze 3,3 miljoen euro wordt ook een specifiek budget voorzien om de sociale functie en toegankelijkheid te verbeteren van onze natuur, bijvoorbeeld door wandelpaden op maat van personen in een rolstoel. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen projectvoorstellen indienen om bij te dragen aan de Europese natuurdoelstellingen, eenmalige inrichtingswerken uit te voeren die de toegankelijkheid van natuurdomeinen verhogen, of gronden aan te kopen voor bebossing. “Geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en lokale besturen die broeden op mooie natuurprojecten in Vlaanderen moedigen we volmondig aan om een projectsubsidie aan te vragen. Op die manier kunnen we samen extra natuur en bossen realiseren in Vlaanderen”, besluit Demir. Groen vraagt aan de gemeenteraad om alvast een project uit te werken, voor te stellen en de subsidie aan te vragen én om de bevolking hiervan in kennis te stellen zodat ook zij voorstellen kan doen. Wat betreft de toegankelijkheid van onze natuur verbeteren, geven wij alvast de suggestie mee om wandelpaden op maat van rolstoelgebruikers te voorzien in onze natuurgebieden Roomkouter, Roomacker en rond het Waesmeer.  Antwoord: "Onze milieuambtenaar heeft alvast met veel belangstelling de voorstellen van Groen gelezen en zal hier op terugkomen in de commissie."