Temse boomt

29 Augustus 2019

Temse boomt

De voordelen van bomen zijn alom gekend: Ze halen fijn stof uit de lucht en zetten CO2 om in zuurstof. Zo vertragen bomen de opwarming van de aarde en zijn ze zeer belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering. Ze werpen schaduw en geven zo verkoeling wanneer het welkom is. Ze zijn een thuis voor vele wezens wiens habitat schaarser wordt doordat de mens steeds meer ruimte inneemt. Ook in steden zijn ze om al die redenen een noodzaak, hoewel het voor bomen moeilijk leven is tussen steen en beton. Groen Temse zou in de gemeente meer bomen willen zien. Natuurlijk zijn er de geboortebossen waar het gemeentebestuur in samenwerking met verenigingen al jarenlang aan werkt. Het ter beschikking stellen van locatie, materiaal en plantgoed maken deze acties succesvol. Het is niet eenvoudig om inzicht te krijgen in welke andere inspanningen ons bestuur nog doet om meer bomen aan te planten. Een inventaris zou handig zijn. Als we de gemeentelijke website raadplegen komen we niet ver. Onze algemene indruk is dat in verband met bomen de inzet een pak hoger zou kunnen. Mag het iets meer zijn? We willen graag goede voorbeelden en mogelijkheden aanhalen: Sint-Niklaas: doet aan “lobben”. Tussen de woonzones wordt plaats vrijgehouden voor groen. De stad voorziet jaarlijks 1,3 miljoen euro om geschikte gronden op te kopen en te bebossen. Op termijn zullen er op die manier 5 stadsbossen ontstaan, zegt Wout De Meester  Mechelen: Actie BOOM ZOEKT GROND. Wie plaats heeft meldt zich aan: Je hoeft zelf niet naar de boomkweker om uit te zoeken welke boom het meest geschikt is. Je koopt ze aan een goedkopere prijs. De stad Mechelen regelt de aankoop; jij moet ze enkel nog ophalen en planten. Heb je een grote lap grond voor een heus publiek toegankelijk bos, dan krijg je de bomen zelfs gratis. Hasselt: gratis broeikas planten sinds 2008. De Hasselaren bestelden dit jaar 7000 bomen en heesters die gratis door het stadsbestuur aangeboden werden. Een record sinds in 2008 de actie van start ging. Het zijn meteen 1.000 stuks meer dan in 2018. Lochristi: Ter vervanging van gratis bloemzaden voert de gemeente een driejaarlijkse actie in waarbij elk gezin een gratis boom of drie struiken krijgt. Wie weinig plaats heeft krijgt een klimplant. Roeselare: Gratis liefdesbomen met Valentijn Antwerpen: Toekomstbomen. Een Toekomstboom is een boom in een straat of op een plein die de garantie krijgt op een lange toekomst. De stad Antwerpen en haar districten investeren er in de ondergrond en beschermt de boom zodat hij 100 jaar kan groeien. https://www.antwerpen.be/nl/info/5b167c942d2a3c1c6f2b30d6/thema-2-toekomstbomen Enkele Instrumenten die de gemeente ter beschikking heeft: Bomen(beleids)plan: De gemeente brengt zones in kaart waar nog bomen kunnen aangeplant worden en begint asap met op die plaatsen bomen te planten waar vooraf geen extra ingrepen nodig zijn. De andere zones worden stelselmatig nadien beplant. Er wordt een prioriteit en rangorde van de zones bepaald: planning en timing. De gemeente legt vooraf haar plan voor aan de bevolking die vooraf gevraagd werd om mogelijke zones aan te duiden. Dus: de gemeente communiceert over haar bedoeling en doet aan iedereen een oproep om zones aan te geven. Als het plan volledig is, gaat ze ermee naar de bevolking die haar mening kan geven. Na aanpassing wordt het plan uitgevoerd. Stedenbouwkundige verordeningen: deze verordeningen worden geëvalueerd en er wordt bekeken hoe bij nieuwbouwprojecten meer groen en bomen kunnen afgedwongen worden. De gemeente koopt landbouwgronden aan om te bebossen Enkele suggesties voor mogelijke plaatsen waar meer bomen in Groot-Temse kunnen komen: Site steenbakkerij Steendorp: meer bebossen ipv ontbossen Site De Zaat Centrum van Temse: bomen en groen inplannen bij de herinrichting want nu is de hittestress het grootst in de centrumstraten van elke deelgemeente. Op de ISA-site en op de nog te ontwikkelen site Wittock-Van Landeghem kan ruimte gecreëerd worden voor bomen, perken en verticale tuinen Meer bomen in het Vlietpark (= voor de Scheldebrug) Op het stationsplein: vb. 1 boom die een groot en oud monument mag worden: een toekomstboom In het centrum van elke deelgemeente een park(je) met 1 of meer bomen aanleggen. Dit kunnen Tiny Forests zijn: mini-oerwouden, met aandacht voor de biodiversiteit. Speelplaatsen ontharden en vergroenen zoals De Wijsneus in de Eupenlaan deed. De Roomacker is nu een groot maïsveld dat perfect bebost kan worden na wijziging van het RUP. Op het Kerkplein in Tielrode werden op 9 maart 2012 vier zilverlinden aangeplant die gedoopt werden met water uit de Durme en daarbij een naam kregen: Herder, Hoeder, Wachter en Waker. Alle verenigingen van het dorp waren daarbij aanwezig. Het was een hartverwarmend gebeuren. Zulk initiatief kan een voorbeeld zijn om burgers te betrekken bij aanplantingen.We merken dat één van de dopelingen van weleer reeds voortijdig het leven liet.De oorzaak is ons onbekend maar we vragen ons af of en wanneer Tielrode een nieuwe “Herder” krijgt. Het college vroeg om de vraag in te korten omdat het al laat was en gaf mee dat ze alvast begonnen zijn met het opstellen van een inventaris als eerste fase in een bomenplan en dat er in het najaar een nieuwe "herder" aangeplant zal worden.