Stand van zaken Roomacker

29 Januari 2019

Stand van zaken Roomacker

Onlangs hebben de mensen van het burgerinitiatief Roomacker een collecte georganiseerd naar aanleiding van “Driekoningen”. Op enkele uren tijd, zijn ze erin geslaagd ruim 800 euro te verzamelen met grote steunbetuiging van de buurtbewoners. Op het uitgedeelde pamflet wordt gemeld dat de burgerbeweging verwacht dat de bouwpromotor Matexi een nieuwe verkavelingsaanvraag zal opstarten. Inmiddels werden zowel in de Kerkstraat als de Hofstraat metingen gedaan met betrekking tot riolering.

Concreet vragen we aan het college om te antwoorden op volgende openstaande vragen:

  • Wat is momenteel de stand van zaken omtrent dit dossier?
  • Hoe verlopen de huidige onderhandelingen tussen de betrokken partijen?
  • Wat zijn de volgende stappen in het proces?
  • Hoe gaan de eventuele verkavelingsaanvragen behandeld worden door het bestuur wetende dat de onderhandelingsprocedure nog lopende is?
  • Is er een verband tussen de werken die door landmeters uitgevoerd werden in Kerk- en Hofstraat en een mogelijke verkaveling?

Gezien de belangrijkheid van dit dossier en net als dat  van de steenbakkerij site Steendorp, vragen we een maandelijks terugkerend vast punt op de agenda met de stand van zaken betreffende deze dossiers.

 

Antwoord schepen Wim Van Rossem (Open-VLD):

De bemiddeling heeft stil gelegen en moet weer energie gegeven worden. Deze week heeft hij contact met de aanvrager en volgende week (7/2) met het Burgerinitiatief. Het water tussen beide partijen is heel diep. Op basis van de gesprekken zal het college beslissen hoe we verder gaan. Een termijn kunnen we nu nog niet vastpinnen.

  • Er is nog geen signaal van een mogelijke nieuwe aanvraag van de ontwikkelaar maar hun druk neemt wel toe. Indien een aanvraag komt zal de procedure opnieuw van start gaan. De wegenis is een aangelegenheid voor de gemeenteraad. 
  • Een zware juridische slag laat zich aanvoelen maar willen we vermijden.
  • De metingen worden door Aquafin uitgevoerd met betrekking tot een dubbele riolering (gescheiden) die zal voorzien worden. Hierover zullen op de betreffende commissie details gegeven worden.
  • Er komt geen vast agendapunt, de commissie is het orgaan om dergelijke dossiers van nabij te volgen.

 

 

We blijven het als Groen van heel dichtbij volgen, net zoals de Steenbakkerij in Steendorp gezien de belangrijkheid van deze 2 dossiers.