RUP Steenbakkerij op losse schroeven.

17 Augustus 2017

RUP Steenbakkerij op losse schroeven.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) verwerpt het ingediende RUP voor de Steenbakkerij van Steendorp!  Het was Groen Temse die de kat de bel aanbond: eind 2016 informeerden we de inwoners van Steendorp via een bus-aan-bus-flyer. Er was namelijk iets belangrijks op til: voor de site steenbakkerij werd een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) aangevraagd, een RUP dat de bestemming van dit gebied vastlegt voor de toekomst, voor héél veel jaren!

 
De nieuwe eigenaars konden in 2015 het gemeentebestuur voor hun kar spannen om een nieuw RUP te laten maken: de site zou worden omgevormd tot een KMO-zone, met 4 woontorens aan de kant van de Schelde.
Ons gemeentebestuur gaf vervolgens aan Interwaas de opdracht om dit uit te werken.
 
De nieuwe plannen voor de herbestemming van de Steenbakkerij waren lucratief voor de speculanten, steunden op foute argumenten, en gaven blijk van een achterhaalde kijk op omgaan met open ruimte.
Dit werd voor de inwoners van Steendorp en omgeving al snel duidelijk.
Steendorp Leefruimte organiseerde een informatiesessie, en op de gemeenteraad werden vele vragen gesteld door Groen.
In de media verschenen enkel oneliners over kernversterking, een bank en een supermarkt, zaken die onrealistisch zijn en zelfs binnen dit RUP niet konden.
 
Het uitblijven van verhelderende communicatie over de werkelijke impact van het RUP, het leek op een strategie om deze plannen geruisloos tot uitvoer te brengen.
Uiteindelijk organiseerde het gemeentebestuur zelf een informatieavond in de Roxy, met een beschamend zwakke repliek door schepen Verbeke.
De andere leden van het college zwegen in alle talen, de coalitie leek verdeeld met deze zaak. 
 
Er werden meer dan 1000 bezwaarschriften ingediend, er waren protestacties aan AC De Zaat, en er volgde een rondleiding op de site voor GECORO-leden.
 
De belanghebbenden hebben nog geprobeerd de kritiek over de verkeersimpact te weerleggen door middel van een flauw uitgewerkte mobiliteitsstudie.
Maar deze bood geen waardig antwoord op het verkeersprobleem en op de vragen van de bevolking. 
 
De GECORO kwam in mei en juni samen, en bevestigde dat dit RUP niet deugt: de commissie gaf een ONGUNSTIG ADVIES!
Het verslag dat dit advies rechtvaardigt is dan ook vlijmscherp. 
 
Het verslag vermeldt naast de argumenten voor en tegen ook een verontrustend gegeven:
Na de zitting van 30 mei hebben belanghebbenden, gebaat bij goedkeuring van het RUP, een GECORO-lid gechanteerd. 
De GECORO vindt deze praktijk niet ethisch en zelfs verwerpelijk. De voorzitter neemt dan ook het initiatief om deze feiten officieel te rapporteren bij het betrokken bestuursorgaan.
 
We houden niet van lobbywerk, maar chantage en onrust zaaien met het oog op eigen verrijking gaat nog een stap verder. Waar ligt de grens met corruptie? 
Deze praktijken horen niet (meer) thuis in onze moderne maatschappij. Wij hopen dat de bevoegde instanties hiertegen de gepaste maatregelen nemen.
 
 PS: Het verslag kan op eenvoudige vraag verkregen worden bij de dienst ruimtelijke ordening: [email protected]