RUP Steenbakkerij definitief naar de prullenmand!

31 Oktober 2017

RUP Steenbakkerij definitief naar de prullenmand!

Zoals eerder al was aangekondigd in de pers werd gisteren tijdens de gemeenteraad de stopzetting gevraagd van het RUP Steenbakkerij Steendorp. Schepen Van der Vieren: "Er waren nogal wat redenen om het huidige RUP niet te laten doorgaan. Er waren de 1084 bezwaarschriften, het negatief advies van de Gecoro, negatief advies van de Deputatie, negatief advies van Agentschap Wegen en Verkeer en het negatief advies van Ruimte Vlaanderen."  Het RUP werd dan ook unaniem naar de prullenmand verbannen en terecht! Dat de eigenaars niet gelukkig zijn met die beslissing zal niemand verbazen. Ze kochten tenslotte een terrein in de hoop dat er een herbestemming zou komen in hun voordeel. De eigenaars hebben ondertussen via hun raadsmannen een brief verspreid waarin de gemeente van schending van eigendomsrecht, schending van motiveringsplicht en onbehoorlijk bestuur wordt beticht. De voltallige oppositie vroeg de meerderheid dan ook zich niet te laten intimideren. 

Groen Temse heeft zich vanaf de voorlopige vaststelling in december 2016 als vurig tegenstander van dit plan opgesteld. De visie op ruimtelijke planning moet radicaal anders als we ons niet verder willen vastrijden in de historisch gegroeide ruimtelijke chaos. Zoals we al vaker hebben gezegd, dit plan heeft iedereen laten zien hoe het niet moet!

Wij gaan dan ook voor niet minder dan een verkavelstop met onmiddellijke ingang en zetten in op het uitbouwen van onze dorpskernen waarbij ruimtelijke ontwikkeling aandacht heeft voor leefbaarheid, mobiliteit, energie-efficiëntie, esthetiek en sociale cohesie. We willen onze open ruimte koesteren en onze gemeente binnen de grenzen van de bebouwde kernen verder ontwikkelen. 

We hopen dat dit dossier niet uitmondt in een juridisch steekspel tussen gemeente en de eigenaars en roepen op tot dialoog. Misschien willen de eigenaars de site wel doorverkopen aan nieuwe geïnteresseerden, die er ongetwijfeld zullen zijn!

De procedure voor RUP's is sinds februari 2017 gewijzigd met onderandere verhoogde participatie vanaf het begin van het planningsproces. Eender welk nieuw plan zal aan alle stakeholders worden voorgelegd, zodat situaties als deze zich niet meer kunnen voordoen.