Oversteekplaats Rik De Rijcklaan

31 Maart 2019

Oversteekplaats Rik De Rijcklaan

Oversteekplaats Rik De Rijcklaan

Met de vernieuwing van het zwembad heeft men de onmiddellijke omgeving een heropwaardering gegeven met leuke wandelpaden tussen de bomen. Het Vita Scheldebad lokt bezoekers naar deze omgeving. Ze worden geleid langs 2 ingangen: De Kasteelstraat en de Rik De Rijcklaan. Via deze laatste toegang, valt meteen de gerestaureerde poort op.

Helaas valt ook de toegankelijkheid op, dewelke momenteel te wensen overlaat. Het voetpad en fietspad bevindt zich aan de overzijde van de straat. Hierdoor moeten bezoekers die te voet of met de fiets zijn, de Rik De Rijcklaan oversteken, zonder de aanwezigheid van een oversteekplaats. Bijkomend zijn er nog 2 aandachtspunten waardoor dit een potentieel gevaar betekent voor de zwakke weggebruiker:

  • Automobilisten komende van de Wilfordkaai hebben een beperkte zichtbaarheid aangezien deze plek zich achter een bergop bevindt en zij zich niet bewust zijn van een mogelijke oversteekplaats

  • Er is een verhoogde stoep aan beide zijden waardoor fietsers niet vlot kunnen oversteken en zich langer op de rijbaan begeven tijdens het oversteken.

Concreet vragen we:

Onderzoek naar een verhoogde oversteekplaats voor fietsers en voetgangers waardoor de stoep geen probleem meer vormt, voldoende verlichting en signalisatie voor automobilisten.

Antwoord:
Schepen Truyman is van oordeel dat deze ingreep doordacht moet worden en dat er rekening moet gehouden worden met de vrachtwagens. Ze zegt dat deze oversteekplaats geen enkele relatie zou hebben met de geplande parking langs de Rik De Rijcklaan.
Wordt vervolgd!