Openbaar onderzoek appartementen Cauwerburg tussen nr.3 en nr.5: het groene gebied rechts op de foto

05 December 2019

Openbaar onderzoek appartementen Cauwerburg tussen nr.3 en nr.5: het groene gebied rechts op de foto

Vincent De Maeyer kaartte het volgende aan in de gemeenteraad van november: "Er is een openbaar onderzoek gestart na het arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen voor de bouw van meergezinswoningen te Cauwerburg. De vorige aanvraag werd goedgekeurd door het vorige bestuur, zonder bevraging van de bevolking en Gecoro.  In deze “hernieuwde” aanvraag, zijn er opnieuw een aantal elementen die niet stroken met de voorschriften in het RUP en we willen deze alvast onder de aandacht brengen van dit bestuur.  Elementen die bijzondere aandacht verdienen in dit dossier: Open typologie: een doorlopende gevel van 55 m appartementen kan onmogelijk gedefinieerd worden als open typologie. De bouwhoogte: in het dossier zijn 2 lagen teveel volgens de voorwaarden in het RUP en dit strookt niet met het huidige huis van één van de misschien toekomstige buren. Boscompensatie voor de bomen wordt niet in rekening gebracht. Een spontaan gegroeid bos, ouder dan 22 jaar, moet gecompenseerd worden.  Verder nog enkele elementen die aantonen dat er niet echt rekening gehouden wordt met de klimaatproblematiek: Afgezien van de buitenkranen zouden slechts 2 wooneenheden voor het toilet aangesloten worden op regenwater, het absolute minimum. Geen plannen voor deelauto’s of deelfietsen voorzien?  Ook met de uitvoering van de voorwaarden van het RUP ¨De Zaat” die het groene en recreatieve element van dit gebied moeten waarborgen, lijkt de gemeente geen haast te maken. Het pad rond de vijver wordt onderbroken door een afbakening van één van de bestaande bewoners: wat gebeurt hiermee en wat met de nieuwe bebouwing en de toegang tot de vijver?  Onze concrete vragen betreffende dit dossier: Hoe staat het nieuwe bestuur tegenover deze nieuwe aanvraag? Zijn er concrete plannen of gesprekken om van het pad rond de vijver een doorlopend pad te maken?" Antwoord:  Schepen Van Rossen antwoordde dat het college geen vragende partij is om dit gebied te bebouwen, dat de bestendige deputatie hier een besluit zal moeten nemen en dat het college hier niet meer in wenst tussen te komen omdat ze dat bij de meeste soortgelijke dossiers ook niet doet. Er zijn geen plannen noch gesprekken om een doorlopend pad rond de vijvers te maken. De schepen stelde dat het RUP niet boven het eigendomsrecht gaat voor de bestaande eigenaars. Zij moeten hun eigendom niet openstellen voor het publiek. Voor nieuwe projecten ligt dat anders. Daar zal wel een stuk pad moeten opengesteld worden voor het grote publiek.   Groen betreurt dat het college geen moeite doet om de naleving van de voorschriften uit RUP De Zaat kracht bij te zetten en geen moeite doet om met enkele eigenaars te gaan overleggen om het stukje van hun eigendom, tegen de vijvers aan, open te stellen voor het grote publiek.