Onnodig gerooide bomen in bokmolenstraat

14 Juni 2020

Onnodig gerooide bomen in bokmolenstraat

Er is ophef ontstaan omwille van het kappen van een rij essen in de Bokmolenstraat in Elversele. Dit gebeurde bij rioleringswerken van de watergroep. Een rondvraag leert ons het volgende: Er is een onzorgvuldigheid gebeurd bij het plannen van deze werken. Hierdoor werd pas als het al te laat was, gezien werd dat de rij essen gekapt moest worden omwille van stabiliteitsproblemen. Vraag: wie is verantwoordelijk voor deze fout? • Omdat dit woongebied is, en de stamomtrek minder dan 1 meter bedraagt, was er geen vergunning nodig. Het ging hier om acuut gevaar. Wel moest de burgemeester schriftelijk toestemming geven. Is dit gebeurd? Het zou de bedoeling zijn om nieuwe bomen aan te planten. Waar en wanneer zal dit gebeuren? Er zullen nog werken gebeuren tot aan het kapelletje. In het volgende stuk zou men de buizen verder van de bomen leggen zodat deze niet moeten gekapt worden. Klopt dit? Ook in de rest van de prachtige Bokmolenstraat zijn er rioleringswerken gepland. Daarvoor zouden de bomenrijen niet gekapt worden omdat de buizen in het midden van de straat zullen gelegd worden. Op die manier zou het landschap kunnen behouden blijven. Kan u dat bevestigen? In de Stokthoekstraat zijn ook rioleringswerken gepland. Hoe zal men daar tewerk gaan? Verder stelt Groen voor om meer, beter en vooral sneller te communiceren met de inwoners. Dat kan op allerlei manieren. Op de eerste plaats via de website en de facebookpagina van de gemeente Temse. Er is ook de facebookgroep: “Je bent van Elverseel als...”, en er zijn twee contactpersonen (Davy De Rijbel uit de Godevaert Braemstraat en Karin Deschuttere uit de Dorpstraat) aangeduid i.v.m. de werken in de Dorpsstraat. De Elverselenaars hebben recht op voldoende en juiste informatie.

Antwoord:

Schepen voor groen en milieu Hugo Maes zei dat hij niet wist dat er bomen zouden gerooid worden. Hij vernam van de Watergroep dat er bomen moesten weggenomen worden omwille van de stabiliteit. Groen denkt dat dit had voorkomen kunnen worden door vooraf beter na te denken en de graafwerken niet zo dicht bij de bomen uit te voeren.
Omdat dit grote rioleringswerken zijn zal het niet anders kunnen dat er nog bomen zullen gerooid worden volgens de schepen. Bovendien zullen er ook nog leidingen van gas, elektriciteit en telenet moeten gelegd worden.
MAAR er is een mogelijkheid om het tracé van de gracht te verleggen naar privaat domein om bomen te sparen. Het studiebureau is dit aan het oplijsten. Ook zal er overleg moeten gebeuren over het herplanten, besloot de schepen.

Moest de verkavelaar de nodige vergunningen aanvragen om te mogen kappen?
Schepen Maes deelt mee dat de Omgevingsambtenaar heeft bevestigd dat dit zonder vergunning kon, op voorwaarde dat de bomen heraangeplant zullen worden. Dit laatste moet gebeuren in samenspraak met de verkavelaar.

Hoe ziet het vervolg van de werken er uit?
In heel de Bokmolen- en Stokthoekstraat zal een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden: open grachten voor hemelwater, vuil water ondergronds in het midden van de baan. Er komen dus nog open grachten, en Aquafin verkiest dit te doen op openbaar domein om erfdienstbaarheid te vermijden. Verdere details ontbreken voorlopig. Waakzaamheid lijkt ons hier noodzakelijk!

Raf Catthoor vindt dat er beter en sneller gecommuniceerd moet worden met de omwonenden. . Op de eerste plaats via de website en de facebookpagina van de gemeente Temse. Er is ook de facebookgroep: “Je bent van Elverseel als...”, en er zijn twee contactpersonen (Davy De Rijbel uit de Godevaert Braemstraat en Karin Deschuttere uit de Dorpstraat) aangeduid i.v.m. de werken in de Dorpsstraat. De Elverselenaars hebben recht op voldoende en juiste informatie.
Schepen Maes antwoordt dat Davy en Karin de contactpersonen zijn waaraan de mensen een vraag kunnen neerleggen. Ze nemen deze dan mee naar de werfvergaderingen. Maar dat is niet hetzelfde als communicatiepersonen spelen tussen de gemeente en buurtbewoners.

Dat vindt Groen een gemiste kans.