Ondertussen in de gemeenteraad… deel twee: stand van zaken bouwmeesterscan

10 Maart 2019

Ondertussen in de gemeenteraad… deel twee: stand van zaken bouwmeesterscan

Stand van zaken Bouwmeesterscan Vincent de Maeyer (Groen) wou weten hoe het zit met de Bouwmeester Scan voor Groot Temse.Die scan helpt gemeenten om een goed doordacht ruimtelijk ordeningsbeleid te voeren. Temse staat op de planning van 2019. De coördinator en het onderzoeksteam van de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck, komen hiervoor ter plaatse. Het onderzoeksteam voert dan in overleg met een lokale projectgroep en op basis van het beschikbare materiaal, de Bouwmeester Scan uit. De lokale projectgroep bespreekt de voorstellen van het onderzoeksteam, dat op zijn beurt de plannen weer kan bijsturen. Concreet vragen we:Wanneer is de start van de scan voorzien? antwoord: Er is nog geen concrete datum voorzien.Wie bepaalt de leden van de lokale projectgroep?antwoord: Het gemeentebestuur bepaalt, in overleg met het Bouwmeester Team, wie deel zal uitmaken van de lokale projectgroep. Dit zal ook besproken worden in de commissie Ruimtelijke Ordening.Gaan de bevindingen van de scan gebruikt worden voor een masterplan?antwoord: Schepen van Rossen denkt dat het een moeilijke oefening zal worden. “De Vlaamse Bouwmeester wil de Open Ruimte sparen en vooral in de hoogte bouwen. Sommige van zijn ideeën zijn te progressief en worden nu nog niet gedragen door de mensen.” Hij hoopt dat de Scan zal kunnen helpen naar 2030 en 2040 (de betonstop) toe.Groen hoopt dat het gemeentebestuur niet te conservatief zal zijn. Veranderingen zijn nodig om de klimaatverandering binnen de perken te houden! De mensen zijn zich daar vaak meer van bewust dan sommige politieke partijen. "We helpen de gemeenten om te plannen voor plaats: ruimte voor mens en natuur in een leefbaar klimaat."Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck (foto van website Bouwmeester Scan)