Ondertussen in de gemeenteraad… deel één: omgevingsvergunningsaanvraag steenbakkerij Steendorp

10 Maart 2019

Ondertussen in de gemeenteraad… deel één: omgevingsvergunningsaanvraag steenbakkerij Steendorp

Omgevingsvergunningsaanvraag steenbakkerij Steendorp Maandag 25 februari. Voor mij is het de eerste keer dat ik de “nieuwe” gemeenteraad bijwoon en ik moet zeggen dat er een frisse wind waait op de 6e verdieping van AC De Zaat. Nieuwe raadsleden van zowel oppositie als meerderheid doen hun mond open op een uiterst beleefde manier. Er worden terechte vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Dit belooft veel goeds voor de komende 6 jaar. Alleen de soms negatieve reactie van de oudste schepen, de afgezaagde zinnen van de burgemeester en de soms ongepaste opmerkingen van de voorzitter, bedoeld om de oppositie ietwat belachelijk te maken, vallen uit de toon. En dan een greep uit de inhoud: alle oppositiepartijen hadden vragen en opmerkingen rond de toekomst van de steenbakkerijsite in Steendorp. Onze Groene fractieleider, Vincent De Maeyer, stelde dé hamvraag: vindt het college het BPA Schauselbroeck compatibel met de omgevingsvergunningsaanvraag van BVBA Vagaetrans? Schepen Van Rossen antwoordde dat het college zich hier volgende week over zal buigen. Voor ons is het antwoord klinkklaar: NEEN! Een afvalverwerkend bedrijf kan in geen geval gezien worden als industrie in relatie tot de klei-ontginning, zoals het BPA voorschrijft. Wij pleiten dan ook voor een groene invulling met eventueel zachte recreatie. Maar het college is blijkbaar nog altijd niet aan een toekomstvisie toe… Ook de mogelijkheid van een Brownfieldconvenant voor het gebied, kwam weer ter sprake. De uitgangspunten hiervoor zijn: participatie, transparantie, binding met de omliggende gebieden, geen mobiliteitsdruk en focus op de toeristische, recreatieve sfeer. Hiervoor zou ook een andere procedure moeten gevolgd worden en de bedoeling ervan is om een nieuw RUP te laten maken. Naar mijn gevoel zou het college die piste verkiezen boven deze aanvraag en de bijbehorende procedure. Maar de aanvrager Vagaetrans is dus sneller en heeft het recht deze aanvraag te doen. Waarschijnlijk zal de hele procedure worden doorlopen, alle beroepsmogelijkheden inclusief. Dan zou dit resulteren in een beslissing van de minister die het na de verkiezingen voor het zeggen zal hebben. Kies dus heel bewust op 26 mei! Nicole Van der Vieren