Ondertussen in de gemeenteraad.

28 November 2017

Ondertussen in de gemeenteraad.

Deze nieuwe episode van ons vervolgverhaal over de maandelijkse gemeenteraad zal waarschijnlijk niet de geschiedenisboeken halen. Nu de dossiers die de gemoederen deden oplopen (Dossier Roomacker & Steenbakkerij Steendorp), in een laatste maar cruciale fase zitten, namelijk een deftige afhandeling van juridische hangijzers, is de rust weergekeerd in de raadszaal op de zesde verdieping van AC De Zaat. Er waren zowaar nog zitplaatsen vrij op de tribune en dat was lang geleden. Het leuke aan een gemeenteraadszitting met minder begeesterende materie is dat de raadsleden in een meer ongedwongen sfeer het debat aangaan en dat levert bij momenten mooie tussenkomsten op. Zo was er het pleidooi van Annemie Muyshondt  (Vlaams Belang) ter bescherming van onze mooie Nederlandse taal, ze vroeg zich af waarom en sinds wanneer er in de gemeenteverslagen gesproken wordt over "flyers". "Is het nu echt nodig deze Engelse variant te gebruiken terwijl de synoniemen in het Nederlands veel mooier zijn?", aldus Muyshondt. Voorzitter De Jonghe stelde daarop voor in de toekomst pamflet of strooibrief te gebruiken. Wim Van Rossem (Open Vld) had het over "de nieuwe webstek van het VITA Scheldebad".

Bert Bauwelinck (SPa) merkte dan weer op dat de meerderheid "zich met een kluitje in het riet liet sturen", in het dossier over de ontpoldering van Tielrode.

Ook schepen Van der Vieren liet zich inspireren door het creatieve taalgebruik en hij deed zijn best om in iedere zin een zegswijze te gebruiken, zoals "roeien met de riemen die je krijgt", "op losse schroeven kan je niet steunen". Al was het na zijn uitleg niet echt duidelijk wat hij wilde zeggen!

In het dossier Roomacker heeft de meerderheid een bemiddelende rol opgenomen en heeft Matexi en het burgerinitiatief gevraagd of men tot een consensus wil komen middels een extern adviseur. Van der Vieren laat hiermee uitschijnen dat het vooral gaat om een discussie tussen het burgerinitiatief en de ontwikkelaars maar het is natuurlijk de meerderheid uit vorige legislatuur die deze situatie heeft veroorzaakt. 

Maar goed, we hopen dat de twee partijen toch tot een oplossing kunnen komen en het bestuur van verder gezichtsverlies kunnen behoeden. Want een burgerlijke procedure zou de gemeente wel eens heel veel geld kunnen kosten.

Verder stond de overdracht van de straatverlichting aan Eandis voor een symbolische euro op de agenda. Europa dringt aan op een overstap naar LED verlichting, door de overdracht kan Eandis deze omschakeling bewerkstelligen. Over een termijn van 10 jaar zou heel Temse bij nachte door LED licht verlicht worden. Dit zal € 2.500.000 kosten. Op dit moment is nog maar 1,3% van de Temsese straatverlichting LED.

Volgens Open Vld doen enkele geruchten de ronde over de extra faciliteiten die in en rond het nieuwe VITA Scheldebad zouden worden voorzien. Schepen Vermeiren was duidelijk: "Er komt geen binnenspeeltuin maar wel een polyvalente zaal voor dans en yoga. Er komt ook een VITA horecazaak en een VITA fitness!". Het tarief voor een enkele zwembeurt voor inwoners van Temse zal €3,5 zijn. Er komen natuurlijk nog abonnementen, seniorentarieven,....

En hoe zit het eigenlijk met het jaagpad tussen Tielrode en Elversele? Dat is door voorbereidende werken van het Sigmaplan nog zeker tot de zomer onderbroken, de omleiding voor fietsers via de Legen Heirweg blijft zeker tot dan behouden.

Schepen Maes: "De ontpoldering in Tielrode en Elversele geeft mogelijkheden voor natuur en toerisme. Dus wij gaan daar ten volle in mee. Maar er zal wel het één en ander veranderen voor de gebruikers van het jaagpad en omwonenden. Er komt een ringdijk rond het toekomstige slikken en schorrengebied en door de bressen die in de bestaande dijken van de Durme worden gemaakt zal het huidige jaagpad niet meer bruikbaar zijn. Twee keer per dag zal het water van de Durme in het nieuwe natuurgebied stromen".

Naar analogie met de ringdijk in de Polder van Kruibeke wordt ook hier het fietsverkeer van de wandelaars  gescheiden. Fietsers zullen onderaan de dijk moeten fietsen en het wandelpad op de dijk geeft de wandelende bezoeker een mooi en veilig uitzicht op de Durmevallei! 

Het is een goed teken als we al kunnen nadenken over het scheiden van fietsers en wandelaars! 

Tot de volgende zitting!