Nieuwjaarsboodschap Groen Temse in het Natuurhuis

10 Maart 2018

Nieuwjaarsboodschap Groen Temse in het Natuurhuis

Ons team De Groene partij in Temse is in verandering. We hebben ons versterkt met jonge krachten, mensen met een nieuwe eigen stijl en dynamiek, mensen die willen focussen op een langetermijnvisie. In de zomer van 2016 hebben we beslist om met een eigen lijst op te komen. Een weloverwegen keuze. Maar de groep is er klaar voor.

En als de kaarten gunstig liggen, dan willen we graag mee onze gemeente besturen.

 

Samenwerking

We gaan apart, maar ook samen. Samenwerking is een must. Onze groep is bereid om samen te werken, met andere partijen, maar ook met verenigingen.

En als we het hebben over verenigingen, dan denken we ook aan de burgerinitiatieven, waarmee we graag samenwerken.

Ik wil drie voorbeelden aanhalen van recente samenwerking:

  • Als eerste voorbeeld is er de actie tegen het RUP dat Interwaas voor de Steenbakkerij Steendorp maakte. Groen heeft met flyers de buurt op de hoogte gebracht. Daarna hebben we mensen rond de tafel gebracht. Mensen van Steendorp leefruimte, Natuurpunt en Spa-Groen.Vanuit die vergadering is het verzet gegroeid. Groen maakte mee de spandoeken, we maakten foto's en fimpjes en postten ze op Facebook. We maakten een simulatie van de geplande woontorens aan de Schelde. We deden een ludieke actie "Stedenbouwkundige Vergissing" die TVOost haalde. We stelden mee bezwaarschriften op. Met succes, want dit RUP is intussen afgevoerd!
  • Ons tweede voorbeeld is de verkaveling Roomacker in Tielrode. Hier staan twee van onze kernleden in de frontlinie. Ze vechten mee om het gebied te vrijwaren van verkaveling. Ze brengen ideeën aan, en werken constructief mee om ze te realiseren. Uiteraard is Groen heel erg bekommerd om de leefbaarheid van de dorpskern Tielrode.
  • Het derde voorbeeld is het woonuitbreidingsgebied Hollebeek. Ook hier houden we de vinger aan de pols. Het dossier ligt momenteel stil, maar bij nieuwe evoluties zullen we zeker opnieuw reageren. Een van onze leden is heel actief in het Wijkcomité Hollebeek.

Burgerverenigingen zijn een verzameling van mensen met verschillende overtuigingen, die werken naar een gemeenschappelijk doel. Door onafhankelijk te zijn, kunnen zij gemakkelijker in dialoog gaan met de partijen die de meerderheid zullen vormen na de verkiezingen.Hun politieke neutraliteit is tegelijk ook hun sterkte. Uiteraard kunnen individuele leden van burgerverenigingen zich aansluiten bij een politieke partij. Zo telt Groen Temse leden die actief zijn in de Wereldwinkel, bij 11.11.11., in de Fietsersbond, bij Natuurpunt, bij Steendorp Leefruimte, bij Ons Streven en bij het burgerinitiatief in Tielrode.

 

Ons programma

Het voorbije jaar was in België behoorlijk pittig op politiek vlak. Dit jaar wordt ook pittig, want 2018 is het jaar van lokale verkiezingen.

Er zijn optimisten en pessimisten. Pessimisten zeggen dat het vroeger beter was. En we zijn allemaal wel eens geneigd om ons bij de pessimisten te scharen.

Gelukkig zijn er ook optimisten. En daar rekenen we ons ook bij. Voor hen moet het beste nog komen.

Groen gaat voor  een toekomst die  "eerlijker, menselijker en gezonder" is.

Over ons programma gaan we later in detail communiceren. Maar onze klemtonen blijven het behoud van de open ruimten en de herwaardering van de dorpskernen.

Zo willen wij werken aan een gemeente met een levendig centrum waar mensen elkaar graag op straat ontmoeten. Een gemeente waar hernieuwbare energie en zuinig omgaan met energie gestimuleerd wordt. Een gemeente met eerlijke landbouw, korte keten-initiatieven, gezond voedsel en ook met recyclageprojecten.

Een gemeente met meer groen en open ruimtes, waar de auto ondergeschikt is. Het roet, fijn stof, en de drukte van het verkeer moet afnemen, zodat mensen weer graag de fiets nemen, of te voet willen gaan winkelen.

Wij willen, ook in Temse, een open en inclusieve samenleving! We doen niet mee aan het tegen elkaar opzetten van groepen, door te focussen op identiteit, religie of onveiligheid.

Kortom, we ijveren voor een gemeente waar iedereen zich thuis en welkom voelt, ongeacht herkomst en overtuiging.

 

Raf Catthoor, gemeenteraadslid.