Meer fietsstraten in onze gemeente

11 Juni 2019

Meer fietsstraten in onze gemeente

Midden mei 2019 werd de tunnel aan het station officieel ingehuldigd als allereerste fietsstraat in Temse. Uiteraard is Groen verheugd met een plek waar de fietser eindelijk voorrang krijgt op het autoverkeer, ondanks het feit dat de eerste fietsstraat té lang op zich heeft laten wachten én dat ze nog niet voldoende veilig is ingericht. Zo is er nog steeds tweerichtingsverkeer mogelijk voor automobilisten en zijn de wettelijke markeringen beperkt tot een minimum, waardoor we vrezen voor een slechte naleving door automobilisten.Deze bemerkingen zijn al eerder door onze fractie aangegeven (dd 28/01) en we zijn nog steeds in blijde verwachting van een veiligere inrichting voor fietsers.

Verder is het volgens Groen wenselijk  om nu reeds meerdere straten in te richten als fietsstraat. De ingrepen op het openbaar domein zijn beperkt, doch de veiligheid van de fietsers zou significant verhogen. Enkele straten die eenvoudig en efficiënt in aanmerking kunnen komen: Akkerstraat, Scheldestraat, Boodtstraat, Kasteelstraat. We hoeven daarvoor het vernieuwde mobiliteitsplan niet af te wachten

We vragen dan ook als Groen dat de eerste poging tot fietsstraat in de tunnel, een startschot is voor de volgende initiatieven en dat de veiligheid verhoogd wordt in zowel de huidige fietsstraat als de toekomstige.

Het antwoord op deze vraag van raadslid Vincent De Maeyer was dat men eerst het circulatieplan afwacht. Wij hopen dan ook dat er fietsstraten zullen in opgenomen worden!

(Wat is een fietsstraat? https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/met-de-fiets/wat-een-fietsstraat)