Meer bomen en groen op de Zaat.

26 November 2019

Meer bomen en groen op de Zaat.

Vincent De Maeyer, onze Groene fractieleider, kaartte dit in de gemeenteraad van oktober aan: " In het nabije verleden is er voornamelijk onder impuls van bewoners vooruitgang geboekt bij de inrichting van groen op het openbaar domein. Zij hebben er met woord en daad voor gezorgd dat de voorziene plannen voor natuurbeleving rond de vijvers van Den Esch van start gegaan zijn. Onze vraag nu betreft voornamelijk art. 20 uit het RUP De Zaat, waarbij een tijdslijn van 2 jaar na ontwikkeling van de ontsluitingsweg is voorzien om aanplantingen te doen. De Tekenaarslaan is gerealiseerd, wanneer gaan er aanplantingen gebeuren? Of wacht men weer op de bewoners om bomen aan te planten?" En dit kreeg hij als antwoord: "De groenstroken zijn nog niet overgedragen door de eigenaar. De groenambtenaar Wim Vereecken heeft wel een bestelling van diverse soorten planten gedaan die deze winter zullen geplant worden op Den Esch en de zone Tekenaarslaan. De schepen somt een lange lijst op, eerst in het Latijn en dan in Nederlands. Deze aanplantingen gaan in samenwerking met ANB en/of Regionaal Landschap Schelde Durme gebeuren.