Leven in tijden van corona

26 Maart 2020

Leven in tijden van corona

De maatregelen om ook in ons land de corona epidemie onder controle te krijgen, zijn du jamais-vu, maar noodzakelijk.Plots moeten we allemaal anders gaan leven: bewuster, soberder en met meer aandacht voor de essentiële dingen in het leven: welzijn, gezondheid en solidariteit. Hoed af voor alle mensen die nu, vaak in moeilijke omstandigheden, er voor zorgen dat de essentiële diensten en goederen beschikbaar blijven. En een diepe buiging voor de mensen in de zorg. Het applaus dat zij nu krijgen is broodnodig en hartverwarmend, maar we hopen dat deze steun en erkenning geen tijdelijk gegeven is. De jarenlange besparingen in de zorg hebben hun tol geëist. Zorgverleners werkten al lang voor er sprake was van corona in moeilijke omstandigheden. Zij hebben recht op blijvende en structurele erkenning en op meer middelen, ook na coronatijden.  Nu al is duidelijk dat het leven na deze crisis nooit meer hetzelfde zal zijn. De vragen die de groene beweging sinds haar ontstaan stelde bij onze manier van leven en bij een economie die gericht is op concurrentie en ongebreideld consumeren, zijn meer dan ooit pertinent. Bovenop het verlies aan biodiversiteit en de opwarming van de aarde krijgen we er nu nog de dreiging van regelmatige pandemieën bovenop. We hopen dat uit deze crisis de juiste lessen worden getrokken. Groen Temse wenst alle Groot-Temsenaren een goede gezondheid, geduld, moed en volharding. Samen en solidair komen we hier doorheen.