Kasteelstraat (geen) fietsstraat!

29 Augustus 2019

Kasteelstraat (geen) fietsstraat!

Sedert de opening van het VITA zwembad is de ganse Kasteelstraat enkele-richting geworden, en in het benedenstuk van de Kasteelstraat zijn aan beide zijden fietssuggestiestroken ingevoerd. Maar daardoor is de Kasteelstraat een stuk minder veilig geworden voor fietsers: auto's passeren de fietsers rakelings, en de fietsers kunnen niet uitwijken want er staan geparkeerde auto's aan de kant. Deze fietssuggestiestroken geven dus een vals gevoel van veiligheid. Er is minder dan 1 meter afstand tussen fietsers en de auto’s die fietsers voorbijrijden. Daarom zou het beter zijn om van de volledige Kasteelstraat (van de Markt tot het Zwembad) een fietsstraat te maken. Dan moeten de auto’s achter de fietsers blijven. Schepen Truyman antwoordde dat de verkeerscel van de politie het benedenstuk van de Kasteelstraat niet geschikt vindt als fietsstraat. De snelheidslimiet van 50 naar 30 km/u brengen is wel mogelijk. Het bovenstuk, tussen de markt en de rotonde, kan alleen fietsstraat worden als ze ook voor de fietsers enkele richting wordt gemaakt. Dit stuk is te smal voor tweerichtingsverkeer.

Kasteelstraat_fietsstraat_(1).png