INSPRAAK MOBILITEITSPLAN TEMSE MAAK ER GEBRUIK VAN !

13 Maart 2019

INSPRAAK MOBILITEITSPLAN TEMSE MAAK ER GEBRUIK VAN !

INSPRAAK MOBILITEITSPLAN TEMSEMAAK ER GEBRUIK VAN ! Op woensdag 13 maart om 20 u organiseert het gemeentebestuur een workshop rond de herziening van het mobiliteitsplan. Iedereen kan er zijn opmerkingen en suggesties kwijt. Plaats: AC De Zaat, 5e verdieping.zie ook: www.temse.be/inspraak GROEN TEMSE geeft hier alvast een opsomming van haar PRIORITEITEN: Mogelijke fietsstraten: Akkerstraat, Scheldestraat, Boodtsstraat, Philemon Haumanstraat, Kasteelstraat, Hofstraat, … As Cauwerburg-Vrijheidstraat verkeersluw maken (randparkings, snelheidsremmers) Aanbieders openbaar vervoer (De Lijn, NMBS) hun aanbod/frequentie laten verhogen Goederenvervoer over het water (kade Belgomine) Goederenvervoer per spoor (TTS) Waterbus tot in Temse (wordt reeds onderzocht) Faciliteren van deelauto’s, eventueel in samenwerking met andere gemeenten (Sint-Niklaas,…) Straten fietsvriendelijker maken: straat zonder fietspad = zone 30 Infrastructuur aanpassen in zone 30 (‘leesbare straat’) Alle nieuwe/vernieuwde fietspaden in fietsvriendelijk asfalt Schoolomgevingen autoluw maken Circulatieplan in centrum, met lussen (eventueel proefperiode) Sluipverkeer door centrum Temse voorkomen Samenwerken met mobiliteitsdeskundigen, organisaties voor duurzame mobiliteit (Mobiel21, Fietsersbond,…) en ervaringsdeskundigen Missing links op fietsroutes: langs spoor naar Sint-Niklaas, Eigenlo, N485 van Steendorp tot E17, Legen Heirweg, stuk nog niet afgescheiden fietspad Krijgsbaan,… Voetpaden beter onderhouden, met (voor rollators e.d.) gemakkelijk te nemen oversteekplaatsen Kruispunten N16 conflictvrij maken