Impact op het milieu en optimalisatie gemeentegids

15 Juli 2019

Impact op het milieu en optimalisatie gemeentegids

Alle Temsenaren hebben onlangs de nieuwe Gemeentegids 2019 in hun brievenbus mogen ontvangen. Verscheidene mensen hebben ons gemeld dat de uitgave van een dergelijke gids vandaag de dag niet actueel meer is. Alle informatie is online terug te vinden en dus belandt de gids in vele gevallen meteen bij het papier en karton.  De impact op het milieu om een dergelijke gids samen te stellen is buiten proporties. Het glanzend papier heeft een grote ecologische voetafdruk door het gebruik van chemicaliën en micro plastics. De recyclage-waarde door het gebruik van deze stoffen is te verwaarlozen.  De grootschalige uitgave en verzending van die volumineuze bundels veroorzaken voor de afzender ook grote druk en portokosten, en dat geld zou nuttiger kunnen worden aangewend. Een correcte kosten-baten analyse lijkt zeker aan de orde.  Een efficiënter bereik van gemeentelijk informatie en aanwending van middelen zou kunnen bestaan uit een nog betere digitale informatieverspreiding en een meer beperkte oplage van de gids op milieuvriendelijke papier, ter beschikking geplaatst op een aantal strategische plaatsen zoals AC De Zaat, politie, De Post, Bibliotheek,...  Antwoord: De gemeentegids wordt uitbesteed aan een firma en was destijds met een gunning. We gaan bekijken of we in toekomstige gunningen ecologisch papier kunnen toevoegen als criterium.