Hinder en verontreiniging door werken aan de Scheldebrug

15 Juli 2019

Hinder en verontreiniging door werken aan de Scheldebrug

Sinds mei zijn opnieuw renovatiewerken van start gegaan aan de Scheldebrug, in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv. De voorbije weken kon op verschillende dagen sterke lawaai-en stofhinder vastgesteld worden (zie filmbeelden), een gevolg van zandstraalwerkzaamheden. Deze techniek wordt gebruikt om de oude verflagen van de brug te verwijderen.  De aannemer laat na om het zand en de verfresten op te vangen, waardoor er zich onder de brug een dikke laag vormt (zie foto’s), en er veel gewoon in het Scheldewater verdwijnt. Het gaat hier om oude verfresten die vermoedelijk sterk vervuilende stoffen bevatten. Dat er niets wordt ondernomen om het zand en de verfresten op te vangen veroorzaakt ontoelaatbare hinder en vervuiling, en is ongehoord.  Groen vraagt dat het gemeentebestuur, ook al is de gemeente niet de opdrachtgever van de werken, hierin zijn verantwoordelijkheid opneemt en stappen zet om deze vervuiling een halt toe te roepen en passanten op en onder de brug te beschermen. Groen vraagt dat er voor toekomstige werken meer aandacht besteed wordt aan het beperken van hinder voor alle omwonenden en niet enkel voor het autoverkeer. Antwoord:  Het schepencollege geeft toe dat ze inderdaad de politie een PV hadden moeten laten maken. In de toekomst gaan ze meer aandacht hebben voor dergelijke werken en sneller ingrijpen.