Groen Temse trekt alleen naar de kiezer!

12 Oktober 2017

Groen Temse trekt alleen naar de kiezer!

De algemene vergadering van Groen Temse heeft reeds in 2016 beslist om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met een eigen lijst naar de kiezer te stappen. We hebben dit besluit weloverwogen. Onze beslissing om een aparte lijst te vormen, zal onze bereidheid om samen te werken met andere partijen rond bepaalde thema's niet in de weg te staan. Maar vooraf een "linkse" samenwerking in een kartel gieten, werkt de links-rechts tegenstellingen in de hand, terwijl Groen Temse net die tegenstellingen in vraag stelt! Groen Temse heeft zich de laatste twee jaar versterkt met jonge dynamische krachten, met een nieuwe eigen-gekenmerkte stijl. Eigentijds en recht door zee. Deze groep wil focussen op een langetermijnvisie, en niet op snel politiek gewin. We willen werken aan een positieve politieke cultuur die mensen verbindt en kansen geeft. Om het draagvlak bij de inwoners te verhogen, willen we intensieve participatietrajecten met de bewoners: nieuwe ontwikkelingen moeten onze gemeente meer lucht en leefbaarheid geven. Ze moeten getoetst worden aan de noden van deze buurt op het gebied van o.a. volksgezondheid, duurzaamheid en mobiliteit. We willen vooral een versnelling hoger gaan in de verankering van groen in onze gemeente, en in het behoud van onze open ruimte, ook in de deelgemeentes. Het huidig en het vorige gemeentebestuur heeft in sneltempo verkavelingen doorgevoerd, waardoor groenzones verloren gingen. En er zijn nog waardevolle open ruimten waarboven concrete plannen zweven om ze "te ontwikkelen", waarbij het privé-belang van enkelen het algemeen belang ver overstijgt! Onze andere pijlers zijn: een klimaatneutrale gemeente, een verbeterde mobiliteit, een nieuwe visie op ruimtelijke ordening, inzetten op een duurzame lokale economie en een sociale en culturele diversiteit. We willen Temse klaarstomen voor de toekomst en daarvoor willen we met iedereen samenwerken, we maken van Temse een voorbeeldgemeente. Ondertekend door Thomas Goffa, voorzitter en Raf Catthoor, gemeenteraadslid.