Goede huisvader gezocht

29 Augustus 2018

Goede huisvader gezocht

De gemeente verkoopt voor meer dan 1 miljoen euro aan vastgoed. Wat zijn de plannen met deze meeropbrengst?  https://www.tvoost.be/nieuws/temse-verkoopt-voor-miljoen-euro-aan-vastgoed-64464  

Om verschillende redenen wordt onze gemeente geteisterd door een heel aantal hete hangijzers:

 • Kostbare natuur wordt bedreigd zoals:
  • De durmetuin: deze prachtige tuin in Tielrode met een prachtige verzameling aan bomen, leuke activiteiten is momenteel in privé handen. De huidige eigenaars hebben al aangegeven dat ze ermee stoppen. 
  • De Roomacker in Tielrode: Door het huidige GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan) dat de bestemming van gebieden vastlegt en bouwregels oplegt, zorgt er nu voor dat een groot kostbaar stuk natuur wordt bedreigd. 
  • De steenbakkerij site in Steendorp: Hier is momenteel een brownfield convenant voor opgestart waardoor voormalige verwaarloosde industrie wordt opgewaardeerd met een nieuw project. Maar wat houdt dit project in? Een nieuwe KMO zone? Een recreatie zone? Een woonzone? Niemand weet het.
 • Verkeer in- en rond Temse slibt helemaal toe. Ontzettend veel sluipverkeer vindt zijn weg naar de N16 door de konijnenpijp files. De N16 kan helemaal deze toestroom van voertuigen niet slikken en loopt toe. Wat doet het verkeer, het zoekt de weg van de minste weerstand en zoekt alternatieven door woonwijken en dorpscentra. We houden ons groene hart vast van zodra de werken aan de Antwerpse ring van start gaan.
 • Fietsers en voetgangers worden vandaag genegeerd en lopen enorm veel risico om in en rond Temse op hun bestemming te geraken. We lopen enorm achter op onze fietsinfrastructuur, als er al infrastructuur is. 
 • Het parkeerbeleid: hier moet verder gedacht worden aan "we tekenen wat witte lijnen en zetten parkeermeters". Een degelijk parkeerbeleid met creatieve oplossingen is nodig: meer "gratis" parkings buiten het centrum met een vlotte bereikbaarheid en verbinding naar het centrum. 
 • Heropleving van de dorpscentra: het groen ontbreekt. Een duidelijk plan van aanpak en bestemmingsaanduiding van publieke ruimtes is dringend nodig. 

 

En zo zijn er tal van projecten die veel te lang onder de mat zijn geschoven en met een duidelijk masterplan aangepakt moeten worden. Onze grote wens is dat er een goede huisvader met een visie om beleidsoverschrijdend te kunnen werken, zijn of haar schepenen kan aansporen om samen te werken in plaats van enkel hun postje te verdedigen. 

Er komt wat meer ademruimte door onder andere de verkoop van deze openbare gebouwen, laat de goede huisvader het deze keer dan ook verstandig beheren en investeren in het "leven" te verbeteren van alle Temsenaren. 

#Hetkanders