Gemeenteraad van augustus

30 Augustus 2017

Gemeenteraad van augustus

19u30 - 30°C Na een pauze van twee maanden was het afgelopen maandagavond weer verzamelen geblazen in de raadszaal van AC De Zaat voor de gemeenteraadszitting.En we hebben met zijn allen geblazen want het was er snikheet! 

Er stonden 30 punten geagendeerd dus we maakten ons op voor een uitputtingslag. 

 

De eerste punten stonden allemaal in het teken van de "machtsoverdracht", ex-schepen Freddy Verbeke werd gehuldigd met lovende woorden voor zijn lange carrière en voor al de prachtige dingen die hij in al die jaren gerealiseerd heeft op vlak van ruimtelijke ordening, zoals de ontwikkeling van de Zaat en de talloze verkavelingen die Temse de laatste jaren uit haar voegen hebben doen barsten. Hij werd de architect van hedendaags Temse genoemd die zijn stempel heeft kunnen drukken op de gemeente.

Een stempel van asfalt en beton die Temse nog lang met zich zal meedragen! Een stempel die nefast blijkt voor de open ruimte en die de gemeentelijke infrastructuur al jaren onder druk zet. Een ouderwetse stempel ook die enkel oog had voor stijgende inwonersaantallen en de alsmaar verder uitdijende bebouwing. Kortom een stempel die fundamenteel anders was dan de stempel die Groen Temse in gedachte had. 

Hopelijk heeft de nieuwe schepen Eddy Van der Vieren wel oren naar een onmiddellijke verkavelstop, de opwaardering van de dropskernen, inbreiding in plaats van uitbreiding en een ruimtelijke kijk met respect voor de open ruimte en de leefbaarheid van onze gemeente! 

Schepen Van der Vieren weet alvast waar te beginnen want na het ceremoniële deel van de zitting kreeg VZW Steendorp Leefruimte bij monde van Marijke De Roeck spreektijd om de afwijzing van het RUP Steenbakkerij Steendorp te bepleiten.

Na een inspirerend betoog besloot ze met de woorden: "Het is nu onze enige kans want eens we de site bebouwen is er geen weg terug en zijn we ze kwijt voor de volgende 100 jaar! Met een duurzame aanpak en herbestemming kunnen we pionieren en een voorbeeld zijn voor de rest van Vlaanderen!"

 

Schepen Van der Vieren liet weten dat er om 60 dagen uitstel is gevraagd om de meer dan 1000 bezwaarschriften en de adviezen van de verschillende administraties grondig te onderzoeken. Het pleidooi van de bevolking om samen naar een andere en betere herbestemming te zoeken krijgt stilletjesaan gehoor. Maar niet alle fracties lijken die roep naar meer inspraak te horen, dat bleek uit de ballonnetjes die Vlaams Belang en Open VLD nog even wilden oplaten, ze refereerden naar een absurd plan dat de ronde doet, dat van de site een themapark wil maken! Ook het idee van sportvelden op de site kwam weer ter sprake. Gekke ideeën natuurlijk als je weet dat er strikte licht- en geluidsnormen gelden in het gebied waar beschermde vleermuizensoorten leven en overwinteren, wat overigens ook in de toelichtingsnota van het RUP beschreven staat! 

 

Ondertussen was het al 21u30 en 35°C, tijd voor het grootste deel van het publiek, die gekomen waren voor het dossier steenbakkerij, om de zaal te verlaten en tijd voor puntje 8 van de 30 op de agenda! Wij bleven volharden, uitkijkend naar al dat nieuws waarover de meerderheid ons zou informeren. 

Het ging over het ter ziele gegane RUP Winkelkern dat "te ambitieus" bleek en daarom op vraag van de initiatiefnemers in stukjes werd opgedeeld. Eén van die stukjes is het RUP Aldi Paterstraat waarin de uitbreiding van de Aldi wordt beschreven. We zuchtten, van de warmte maar ook van het gebrek aan ambitie om Temse terug aantrekkelijk te maken voor winkeliers en winkelaars. Het is letterlijk gezegd, het plan om iets aan de winkelkern te doen was te ambitieus. Zoals we al vaker hebben geschreven wiegt deze meerderheid zich met hun gelatenheid in slaap en zullen ze pas wakker worden als de trein al lang is vertrokken! 

Tja, Groen Temse heeft een andere houding: grote resultaten hebben grote ambities nodig!

 

Misschien lag het aan de broeierige temperatuur en de droge monden, misschien door het late uur of misschien gewoon aan ons maar de debatten werden van een onverstaanbaarheid en oninteressantheid dat het wel heel erg moeilijk werd er een inspirerend en wervend artikel over te schrijven. Het zakelijke jargon maakt het er voor de luisteraar niet makkelijker op, onze gedachten dwalen soms af naar hoe wij het zouden uitleggen!

 

22u15 - nog steeds 35°C

 

Een hoogtepunt in deze zitting en een opmerkelijk moment, het publiek krijgt een glas water aangeboden, plat of bruis, een beloning voor de geïnteresseerde aanwezigen.

Ondertussen werden de budgetten voor de parochies nog even goedgekeurd, de goedkeuring tot aankoop van een kleine veegwagen om onkruid te verdelgen (?) werd naar de volgende zitting verplaatst omwille van een onvolledig dossier. Puntje 16 handelde over de principebeslissing over de aankoop van een stukje grond in de Welvaartlaan ter waarde van €138 000, waar vroeger een hoogspanning pyloon stond. De fractie SPa-Groen vroeg zich af waarom de gemeente dit stukje grond zou aankopen? "Is het niet beter het geld in een potje te steken zodat het kan geïnvesteerd worden relevante aankopen, zoals bijvoorbeeld de steenbakkerij in Steendorp?", merkte Bert Bauwelinck terecht op. Het was niet het uur van de dag om nog scherpe vragen te stellen, ze werd dan ook weggezucht door de meerderheid, het was duidelijk dat het voor velen genoeg geweest was. 

 

"Het publiek verlaat bij mondjesmaat de zaal", merkte voorzitter De Jonghe op, het leek alsof hij zin had hetzelfde te doen, het was 22u40

 

Op 20 september komt er in wijk Hemelrijck een "infomarkt", een wijkvergadering waar de verkeersingrepen worden toegelicht, daarna volgen de asfalteringswerken, zo vertelde schepen Truyman nog

Binnenkort komt er nog een promotiecampagne rond de tijdelijke invulling van het Sint Amelberga instituut, iedereen kan voorstellen indienen want de gemeente wil niet enkel voorstellen doen maar staat ook open voor inspirerende ideeën. De inspiratie bij deze meerderheid lijkt stilaan opgebruikt.

 

23u05 Einde van de zitting, het vergt doorzetting en volharding om te berichten over het wel en wee van onze gemeente, maar dat hebben we er graag voor over. Maar als het aan ons lag dan deden we toch iets aan de aantrekkelijkheid van de gemeenteraadszittingen. Met een beetje meer show en een beetje meer emotie zouden de saaie onderwerpen nog enigszins verteerbaar zijn en zou de interesse in politiek misschien kunnen vergroten want het mag duidelijk zijn dat de mandatarissen niet alleen een antwoord kunnen geven op de problemen van deze tijd! 

 

En dan na meer dan drie uur eindelijk buiten en een heerlijke 25°C, leve de zomer!