Geen appartementsblokken in groenpool Tielrode!

15 Juni 2020

Geen appartementsblokken in groenpool Tielrode!

Er is een bouwaanvraag voor 2 blokken van 8 appartementen in Groenpool Tielrode, Gentstraat 127 – 129. Groen Temse wil dat het bestuur deze aanvraag niet goedkeurt. Wij willen een optimale Groenpool met een grote ecologische waarde! Fractieleider Raf Catthoor agendeerde het punt in de gemeenteraad.Raf:“Op de vorige gemeenteraad werd het plan “Groenpool” goedgekeurd. In dit plan, opgesteld door het Studiebureau “Omgeving”, staat de aanleg van een groene corridor onder de Gentstraat centraal. Om de ecologische functie van de Vlierbeek op een goede manier te kunnen realiseren, moet de bedding verbreed worden richting de Durmetuin. Nu loopt deze beek ten westen van de Berkenbosjes naar de Durme.In het plan Groenpool staan 4 mogelijkheden. Als deze verkavelingsaanvraag doorgaat, dan wordt de optie 50/50 onmogelijk. Daarin zal de vallei van de beek een deel van de Berkenbosjes en een deel van de Durmetuin innemen.Ook optie 2, waarbij de Vlierbeek volledig in de berkenbosjes komt, wordt dan uiteraard onmogelijk. Er blijven dan maar 2 opties over: optie 1 = de huidige toestand, en optie 3 = de Vlierbeek in de Durmetuin leggen, waarbij een groter deel van het arboretum verdwijnt.Deze aanvraag goed keuren, betekent dat we naar een archi-slecht scenario gaan voor de Vlierbeek en de Groenpool. Bovendien is de kernverdichting in Tielrode al een heel tijdje bezig, terwijl Tielrode niet eens in het kleinstedelijk gebied ligt, maar buitengebied is. Voor elk huis dat verdween, kwamen er in het recente verleden al meerdere wooneenheden bij. Het moet stoppen.We pleiten voor een optimale Groenpool, waarbij de Vlierbeek in de Berkenbosjes komt (optie 2 dus). Voor Groen Temse is het duidelijk: wij willen dat het bestuur deze aanvraag niet goedkeurt, en het plan Groenpool als motivatie gebruikt.”  

Antwoord:
“Het college verschuilt zich achter het RUP dat nog altijd rechtsgeldig is.
Anderzijds is er ook de goedgekeurde GROENPOOL Tielrode die een ecologische meerwaarde zal betekenen.
Schepen van Ruimtelijke planning en omgevingsvergunningen Van Rossen zegt dat het bestuur het RUP en de Groenpool met elkaar moet verzoenen”
Het openbaar onderzoek loopt nog en het schepencollege spreekt zich nog niet uit.