Fietsstraat station

29 Januari 2019

Fietsstraat station

In “De Nieuwe omroeper” en het infoblad van de gemeente wordt de ingebruikname van de tunnel aan het station aangekondigd. Hierbij zou de tunnel ingericht worden als de allereerste, langverwachte fietsstraat in Temse. Het artikel vermeldt echter volgende zaken: De tunnel zal ingericht worden als tweerichtingsverkeer Fietsers kunnen gebruik gemaak maken van de volledige breedte van de rijstrook De wegmarkering zal aangebracht worden in het voorjaar Auto’s (sic) dienen rekening te houden met de fietsers Als belangrijkste punt, de veiligheid van de fietsers. Volgens het verkeersreglement inzake fietsstraten, mogen fietsers de helft van de rijbaan innemen in het geval van tweerichtingsverkeer en niet de volledige rijstrook. Wordt er in de toekomst bekeken of deze tunnel niet enkelrichting kan worden voor gemotoriseerde voertuigen en fietsers een volledige fiets-rijstrook ter beschikking krijgen in plaats van de helft?Automobilisten dienen absoluut voorrang te verlenen en er geldt een absoluut inhaalverbod met een maximumsnelheid van 30km/u. Wordt er een melding geplaatst van een absoluut inhaalverbod van fietsers buiten de verplichte verkeersborden? Wordt er voorzien dat er een regelmatige controle komt gezien het aantal fietsers? Wordt bij het aanbrengen van de wegmarkering ook de rode kleur gebruikt en het verkeersteken F111 op de rijbaan? Wordt in de tunnel een verbod geplaatst op stilstaan? Automobilisten zullen geneigd zijn een passagier te laten in- of uitstappen om snel naar perron 2 te kunnen gaan. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties: auto’s die alsnog inhalen, fietsers die moeten uitwijken.

  1. De fietsstraat zo visueel mogelijk maken om de veiligheid van de fietsers te maximaliseren
  2. Een stilstandverbod invoeren in de tunnel.
  3. Bekijken met het nieuwe mobiliteitsplan om de tunnel enkelrichting te maken.

 

Antwoord van schepen Lieve Truyman (NV-A):

  • Er zal ruim voor de opening een informatiebord geplaatst worden.
  • De vereiste verkeersborden worden voorzien
  • Controle door de politie bij in gebruik name zal nodig zijn. Stilstand in de tunnel kan niet door de wegmarkering.
  • Of er enkel richting kan komen zal inderdaad bij het nieuwe mobiliteitsplan moeten aan bod komen. Dit zal toegelicht worden op 12/2 in de commissie mobiliteit.

We zijn als Groen al opgetogen over het eerste, zij het kleine stukje fietsstraat in Temse. Het blijft momenteel nog een gemiste kans doordat koning auto nog in de beide richtingen kan doorrijden.