Extra "huiswerkbegeleiding" in augustus

17 Juni 2020

Extra

”Zij kunnen dan begeleid worden in die fundamentele vaardigheden die lezen, schrijven en rekenen zijn.

Door de Coronamaatregelen volgden de meeste kinderen de afgelopen maanden één of andere vorm van thuisonderwijs. Niet in alle gezinnen was dit echter mogelijk, omwille van uiteenlopende redenen. Ook de huiswerkbegeleiding die de gemeente Temse samen met vrijwilligers aanbood voor kinderen uit het eerste leerjaar viel weg, maar de vraag voor extra ondersteuning bleef.
Daarom stelt Groen gemeenteraadslid Liesbet Verest (zelf ook vrijwilligster huiswerkbegeleiding) voor om in augustus, samen met vrijwilligers en met de scholen, klasjes te organiseren met een beperkt aantal kinderen die wat hulp nodig hebben.
Liesbet: ”Zij kunnen dan begeleid worden in die fundamentele vaardigheden die lezen, schrijven en rekenen zijn. Focus ligt op die kinderen met een moeilijke thuissituatie of die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Bovendien kunnen ook de ouders betrokken worden en gemotiveerd worden om de kinderen op een constructieve manier te begeleiden met schooltaken. De solidariteit is momenteel nog groot in Temse. Laat ons daarvan gebruik maken om te bekijken wat er samen gerealiseerd kan worden”
Antwoord:
Het college staat niet achter het idee om extra bijles te geven tijdens de zomer.
Vanaf september komen er wel huiswerkklasjes.
Groen juicht dit toe, zolang het een combi blijft met de individuele begeleiding, want die is laagdrempeliger omdat je van individu tot individu werkt . Bovendien verliezen de vrijwilligers dan hun vrijheid om zelf dag en uur van de begeleiding te bepalen, wat een afname van hun aantal kan betekenen. Dat kan niet de bedoeling zijn.