04 mei 2020

Een groenpool met 300 bijkomende woningen?

Voor de aankoop van de Durmetuin in Tielrode door het Agentschap Natuur en Bos moest er een Masterplan opgemaakt worden: “Masterplan Groenpool Tielrode” 

Goed aan het masterplan Groenpool:

  • Het verleggen van de Vlierbeek zal de waterhuishouding van dit deel van de cuesta verbeteren en zal ook sanering vragen van de gronden van de steenbakkerij en naast de Durmetuin.
  • ANB kan geld vrijmaken waarmee de Durmetuin kan worden gekocht, en omgezet wordt in parkzone.
  • De ecoduct onder de Gentstraat schept een veilige fietsverbinding tussen de Durmekant van Tielrode en Sint Niklaas.
  • De ecoduct onder de Gentstraat is een groene link tussen de oevers van de Durme tot aan de kleiputten van provinciaal domein de Roomacker.

Niet goed:

  • De drijfveer achter dit Groenpool masterplan is het deblokkeren van de woonuitbreiding in alle zones van RUP Tielrode.
  • Er is geen uitzicht op een reductie van de 300 extra woningen die in het RUP Tielrode gepland zijn.
  • De verkeersdrukte in Tielrode zal toenemen.
  • De druk om de Roomacker te verkavelen blijft even groot als vroeger.
  • De aanleg van de ecoduct zal wellicht door de gemeente moeten betaald worden, en zal dus op onze begroting wegen.
  • De sporthal van Tielrode dreigt te verdwijnen om plaats te maken voor woningen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.