Een groenpool met 300 bijkomende woningen?

04 Mei 2020

Een groenpool met 300 bijkomende woningen?

Voor de aankoop van de Durmetuin in Tielrode door het Agentschap Natuur en Bos moest er een Masterplan opgemaakt worden: “Masterplan Groenpool Tielrode”  Goed aan het masterplan Groenpool: Het verleggen van de Vlierbeek zal de waterhuishouding van dit deel van de cuesta verbeteren en zal ook sanering vragen van de gronden van de steenbakkerij en naast de Durmetuin. ANB kan geld vrijmaken waarmee de Durmetuin kan worden gekocht, en omgezet wordt in parkzone. De ecoduct onder de Gentstraat schept een veilige fietsverbinding tussen de Durmekant van Tielrode en Sint Niklaas. De ecoduct onder de Gentstraat is een groene link tussen de oevers van de Durme tot aan de kleiputten van provinciaal domein de Roomacker. Niet goed: De drijfveer achter dit Groenpool masterplan is het deblokkeren van de woonuitbreiding in alle zones van RUP Tielrode. Er is geen uitzicht op een reductie van de 300 extra woningen die in het RUP Tielrode gepland zijn. De verkeersdrukte in Tielrode zal toenemen. De druk om de Roomacker te verkavelen blijft even groot als vroeger. De aanleg van de ecoduct zal wellicht door de gemeente moeten betaald worden, en zal dus op onze begroting wegen. De sporthal van Tielrode dreigt te verdwijnen om plaats te maken voor woningen.