Dossier Roomacker Tielrode

31 Oktober 2017

Dossier Roomacker Tielrode

De gemeenteraadszitting van 30 oktober werd onverwacht even geschorst. Voorzitter De Jonghe nam alle raadsleden die een agendapunt hadden ingediend in verband met het dossier Roomacker apart. Wat opviel in dit dossier was dat er zelfs vanuit de meerderheid vragen gesteld werden over de stand van zaken in dit hangende dossier.  De gemeente heeft juridisch advies ingewonnen en er werd uitgekeken naar de conclusies van het expertenverslag. Wat bleek, deze conclusies mogen niet openbaar gemaakt worden. Schepen Van der Vieren: "Het is zeer uitzonderlijk dat zulk een dossier in een besloten zitting wordt behandeld. Op 15 november zal het dossier inhoudelijk worden uiteengezet in een zitting voor de gemeenteraadsleden. Om een constructieve dialoog mogelijk te maken is geheimhouding een must!", aldus Van der Vieren. Ook dit dossier is voor Groen Temse tekenend. Tot voor kort werd er door het zittend bestuur gesjacherd met gronden en eigendommen en werden ontwikkelaars verlekkerd met vooruitzicht op grote rendementen. Het is stilaan duidelijk, als zelfs binnen de meerderheid vragen gesteld worden, dat speculatie met open ruimte niet meer kan! Het gemeentebestuur zet haar geloofwaardigheid op het spel door garanties te geven die ze achteraf niet kan waarmaken. Dit is het tweede dossier over ruimtelijke ordening waarin het bestuur dreigt meegesleurd te worden in een juridisch opbod.

Ruimtelijke planning is geen kwestie van de hoogste bieder, ruimtelijke planning vergt visie, know-how en bovenal gezond verstand!