De Wilfordkaai-saga kent een wijze ontknoping!

16 Juni 2017

De Wilfordkaai-saga kent een wijze ontknoping!

De Wilfordkaai in Temse (het deel tussen de straat en de Schelde) is eigendom van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z).  NV Kaai-invest is een private ontwikkelaar die in 2016 van W&Z de concessie verwierf om de Wilfordkaai uit te baten. Deze firma legt momenteel de Wilfordkaai opnieuw aan.

Er komt een brede esplanade, een restaurant, terrassen die de horecazaken op de Wilfordkaai kunnen huren, en een betalende parking.
 
Eind 2016 besliste het college om 150.000 EUR te schenken aan Kaai-invest, zonder dat dit punt op de gemeenteraad gebracht werd. 
Óp de gemeenteraad van januari 2017 vroeg Groen gemeenteraadslid Raf Catthoor hierover uitleg aan het gemeentebestuur.
Er werd een speciale commissie georganiseerd, waarop het bestuur zich onvoldoende kon verantwoorden. 
Men sprak van een "symbolisch bedrag", en in een ver verleden kreeg Belgomine op die manier ook al eens 50 000 EUR.
 
Fractieleider Bert Bauwelinck diende daarna namens de sp.a-Groen-fractie klacht in bij de provincie. 
Freddy Verbeke, schepen van ruimtelijke ordening, kondigde zijn vroegtijdig ontslag aan.
Jan Briers, de gouverneur van Oost-Vlaanderen, schorste op 24 mei de beslissing van het college. 
Op 6 juni besliste het College van Burgemeester en schepenen dan maar om haar vorige beslissing in te trekken. 
 
Het CD&V-N-VA-College van Temse wordt in het kaaidossier schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, schending van de bevoegdheid van de gemeenteraad en schending van het zorgvuldigheidsprincipe verweten. De gouverneur, die in deze zaak optreedt namens het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid, komt daarmee volledig tegemoet aan onze bezwaren.
Het is niet de bevoegdheid van het college om zomaar 150.000 EUR belastingsgeld te schenken aan een bedrijf dat werken uitvoert op terreinen die geen eigendom zijn van de gemeente.
Bovendien stond hier geen enkel contract of resultaatsverbintenis tegenover. Dit soort "goodwill" betaling horen thuis in een oude politieke cultuur.