De laatste gemeenteraad van 2017.

21 December 2017

De laatste gemeenteraad van 2017.

Op de raad van 18 december kende het aantal toeschouwers een dieptepunt: zeven. Was dit de reden waarom de verwarming om 20u30 uitviel? Het laatste uur van de zitting werden er jassen bovengehaald. Er waren weetjes te rapen bij de bespreking van de meerjarenplannen en de budgettering voor 2018. Dit is het laatste jaar van deze legislatuur, en voorzichtig budgetteren past in een goed bestuur, was de teneur. De restauratie van de Boelwerfkraan wordt naar 2021 verschoven. De geraamde kostprijs was de vorige jaren opgelopen, maar is gezakt naar ca. 500 000 EUR, omdat nu een andere expert zijn mening gaf. Van dit kostenplaatje kan maximaal 80% gesubsidieerd worden door het Vlaams gewest. 

Ook de renovatie van het molenhuis op de Wilfordkaai gaat naar de meerjarenbegroting van 2021.

Er komen geen geluidsschermen langs de E17, omdat er een nieuwe fluisterasfalt-laag komt. Opmerkelijk: richting Antwerpen bestaat het wegdek nu uit beton, richting Gent uit asfalt. 

Er wordt 50 000 EUR vrijgemaakt voor het winkelkerngebied, voornamelijk voor gevel-renovatie.

Er wordt 500 000 EUR begroot voor de aankoop van bijna één hectare grond aan de Rik De Rycklaan, en voor de aanleg van een parking aldaar. Deze parking is een goede zaak voor het nieuwe VITA Scheldebad, waar ook 60 overdekte fietsparkeerplaatsen en lockers komen. Parkeren zou gratis zijn, beloofde schepen Lieve Truyman.

Er worden middelen uitgetrokken voor nieuw kunstgras voor de hockey. Vlakbij die sportvelden kan onze gemeente nu een stuk grond van ELIA overkopen. De piloon zit nog niet in de verkoop.
Schepen Eddie Van der Vieren deed in dit verband een uitspraak die stilaan zijn lijfspreuk lijkt te worden: "Alles gaat stap voor stap en geleidelijk aan". 
Dit verklaart misschien waarom er weer geen nieuws was over de dossiers Roomacker en Steenbakkerij. 

Het CVO Temse moet in 2019 fusioneren om te kunnen overleven. Het college zal in dit verband besprekingen met andere gemeenten opstarten. Er werd door de oppositie ongerust gereageerd.

Er is een nieuw pastoraal plan: er zullen in de toekomst alleen nog erediensten doorgaan in Tielrode en in de hoofdkerk. De vraag is welke bestemming de andere kerken dan zullen krijgen.

Op de vraag van raadslid Raf Catthoor om langs de Schelde zitbanken te plaatsen in gerecycleerde kuntstof in plaats van in hout, antwoordde schepen Franky De Graeve dat men dit wil overwegen, maar dat kunststof in het verleden nogal eens durfde te verkleuren, en ook dat de warmtegeleiding van dat materiaal hoger is. "Dit voelt men aan het zitvlak op koude winterdagen en warme zomerdagen" wist hij. Waterwegen en Zeekanaal wil over de ganse Scheldedijk tot Dendermonde dezelfde soort banken.

Ook in deze raad kwam onze Nederlandse taal aan bod: men kan een vergunningsaanvraag digitaal indienen, of op papier (dat laatste is duurder). Alleen in de elektronica staat "analoog" tegenover "digitaal", in een andere context niet. Daarom vroeg Raf Catthoor om niet meer te spreken van "analoog indienen".