De eerste gemeenteraden van 2018 (januari en februari)

13 Maart 2018

De eerste gemeenteraden van 2018 (januari en februari)

Op de gemeenteraad van januari kwam er goed nieuws voor onze winkelkern: Het gemeentebestuur deed mee aan de oproep "Premiestelsel winkelkern", van de overheid. Temse selecteerde de handelspanden op de as Aug. Wauterstraat-Kouterstraat-Pastoor Boelstraat: zij kunnen een aanvraag doen voor maximaal 7500 EUR steun voor renovaties. Het VLAIO (=Vlaams Agentschap van Innoveren en Ondernemen) en de gemeente subsidiëren evenveel, het totaalbedrag bedraagt maximaal 75.000 EUR.

Maar de Kasteelstraat, Akkerstraat en Markt zijn er niet bij. Komen ook niet in aanmerking voor subsidie: automatenshops, goktenten, sexshops, dancings, lunaparken en privé clubs ;-)

Op de gemeenteraad van februari werd een ander subsidiedossier besproken: de restauratie van de Boelwerfkraan.
De discussie verliep zoals verwacht. CD&V hamerde bij monde van Eddie Van der Vieren op het feit dat het een geklasseerd monument is, en Sp.a bij monde van Bert Bauwelinck deed dat ook. Niemand zei dat een de-klassering ook tot de mogelijkheden behoort.
De oppositie stelde zich heel wat vragen. Welke kosten zullen er nog volgen nadat de restauratie gebeurd is: nieuwe schilderwerken en een nazicht om de zoveel jaar, zal daarvoor een onderhoudscontract afgesloten worden?
Bij 80% subsidie bedraagt het prijskaartje voor de gemeente tot 336.000 EUR. Groen (Raf Catthoor) vroeg of we ermee doorgaan als we minder dan 80% subsidie krijgen, en maakte zich zorgen over de impact op de begroting voor de volgende legislatuur. Immers, de budgetten voor deze restauratie worden pas in de meerjarenplannen in 2019 vrijgemaakt. Zware restauratiekosten kunnen andere waardevolle projecten hypothekeren. Als voorbeeld gaven we de parking op de Wilfordkaai, die nu in privé-handen is omdat onze gemeente geen geld over had voor de concessie van de kaai.
CD&V zei dat er nu alleen over een subsidieaanvraag gestemd wordt, en dat dit geen definitieve beslissing inhoudt om effectief tot restauratie over te gaan. Maar Lieve Truyman nuanceerde dit: na de subsidieaanvraag ben je verplicht om binnen de 5 jaar aan de werken te beginnen!

Over de schenking van het schip Belgica, zei de burgemeester dat er nog niets beslist is, en dat we beide dossiers niet mogen koppelen.
Luc De Ryck zei ook dat er over het invoeren van bewonerskaarten ook nog niets beslist is, en hij verwees naar een nieuwe mobiliteitsstudie.
Maar hét nieuws was dat de gemeente deze maand onderhandelingen start met Kaai-invest om de uitbating van de parking op de Wilfordkaai over te nemen!

Ook goed nieuws is dat onze gemeente wil toetreden tot de Statiegeldalliantie (een vraag van Sp.a-Groen). Alle gemeenteraadsleden tekenden de brief voor minister Joke Schauvliege. Samen met Natuurpunt vindt Groen dat milieuvervuiling door blik en plastic moet afnemen. De plastic soep in rivieren en zeeën vormen een ernstige bedreiging voor het leven op aarde. Invoeren van statiegeld zal het zwerfvuil doen dalen.

Op de Steenbakkerij van Steendorp gaan de eigenaars volop door met het opslaan van afgegraven grond waarvan de samenstelling niet bekend is, en met het slopen van bijgebouwen. Groen (Raf Catthoor) vroeg of hiervoor een vergunning is.
Schepen Van der Vieren antwoordde: De sloopvergunning is reeds vervallen op 26 februari 2015. Op 30 oktober 2017 (na het verwerpen van het RUP door de GR) hebben de eigenaars een meldingsdossier neergelegd voor de opslag van "kleigebonden" grond. Er zijn nog altijd voorwaarden: er mag maar 10 000 m3 in de hangar opgeslagen worden, er moet tussen bepaalde uren gewerkt worden,... Op dinsdag 27 februari gaat de gemeente ter plaatse controles uitvoeren.
Het is duidelijk dat het gemeentebestuur en de eigenaars van de site op gespannen voet leven met elkaar.

Onlangs werden er op verschillende plaatsen in Temse bomen gerooid: in de Fonteinstraat, op de Velle, aan de bibliotheek, in Appelsvoorde en in Elversele. Reden: de bomen (paardenkastanjes = niet inheemse boomsoort) zijn ziek en breken gemakkelijk waardoor ze een gevaar zijn voor het verkeer. Groen stelde voor om deze bomen te vervangen door inheemse boomsoorten, zoals rode cornoelje, wilde lijsterbes, veld-esdoorn, malus, kleinbladige linde, wilde kardinaalsmuts... Schepen Maes antwoordde dat dit zal gebeuren waar mogelijk, behalve op plaatsen waar de bomen zo groot waren dat hun wortels het voetpad omhoog geduwd hebben (Appelsvoorde). Jammer, Groen wil graag diep wortelende bomen in woonstraten ter vervanging van exemplaren die het voetpad omhoog duwen... Iedereen heeft recht op wat groen in zijn buurt.