De eerste échte gemeenteraad van 2019

29 Januari 2019

Vol verwachting en met veel vers bloed in de gemeenteraad en schepencollege, waar ik mezelf ook toe reken, keken we uit naar de eerste echte gemeenteraad.  De agenda echter, stelde al teleur. Maar 2 kleine échte punten geagendeerd. De verkoop van een klein stuk tuin en de samenstelling van de GECORO (commissie ruimtelijke ordening). De overige punten zijn gedomineerd door (dixit Bert Bauwelinck - Tesamen) eerst de mandaten, dan de inhoud. Alle commissies waar een gemeenteraadslid voor gemandateerd kon worden werd ingevuld door leden van de zittende meerderheid. Toch zijn er bij de andere partijen specialisten te vinden in de domeinen.  Waar kan de meeste meerwaarde bereikt worden? Een specialist in een domein op de juiste plek of iemand omdat zijn partij in de meerderheid zit. De logica is soms ver zoek.  Maar dan... 3 commissies waar expliciet iemand van de oppositie in gemandateerd kan/moet worden. Wat hebben we hier gemerkt?  Onze geliefde meerderheid verkiest om het cordon sanitaire te doorbreken en kandidaten te steunen van Vlaams Belang.  Onbegrijpelijk...  Maar het is niet allemaal kommer en kwel... Ik was persoonlijk aangenaam verrast door de openheid en volledigheid van de antwoorden van 2 nieuwe schepenen: Wim Van Rossem (Open-VLD) en Tinneke van Britsom (NV-A). Ik hoop dat ze deze manier blijven volhouden.  Dan de inhoud: welke inhoud? 2 punten op de agenda: de verkoop van een klein stukje tuin en de samenstelling van de Gecoro (Commissie Ruimtelijke ordening). Gelukkig heeft de oppossitie goed werk geleverd om de inhoud op de agenda te krijgen aan de hand van "Punten op aanvraag". Maar liefst 17 punten hebben hun weg gevonden naar de aanvullende agenda. Er is veel werk in Temse, hopelijk heeft deze vragenstorm de ogen geopend dat we hongerig zijn naar een pro-actief bestuur.    Vincent -Fractieleider Groen Temse-