Burgerparticipatie

30 Juli 2018

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie - Volledig programma

“Besturen doen we samen”! Want democratie is zoveel meer dan af en toe gaan stemmen.
Wij willen het gemeentelijk bestuur verrijken met nieuwe vormen van betrokkenheid. De burger wordt adviseur, mede-ontwerper en coproducent van het beleid. Mensen ontwikkelen ideeën, beslissen in onderling overleg en maken het beleid van de toekomst mogelijk. Internet en sociale media zijn onze partner. We willen een transparante democratie: toegankelijk en uitnodigend voor iedereen.
Te veel inspraak zou volgens sommigen het beleid hinderen. Dat is geen terechte kritiek. Het is niet te veel inspraak, maar te laat georganiseerde inspraak die frustraties oplevert. Vaak blijken plannen te ver gevorderd om ze nog te kunnen aanpassen. Daarom plannen wij inspraak en participatie zo snel mogelijk in het besluitvormingsproces. Dat versterkt en vergemakkelijkt de beslissingen.

Wat wil Groen Temse

  • Gemeentelijke beleidsplannen worden uitgewerkt in samenspraak met burgers, verenigingen, scholen, actiegroepen, ondernemers, politieke partijen en deskundigen. Zo ontstaat een beleid dat breed gedragen wordt.
  • Groen Temse wil een gemeentelijk bestuur dat op regelmatige tijdstippen ‘town hall meetings’ organiseert: gemeenteraadszittingen in de verschillende deelgemeenten, waarbij inwoners worden uitgenodigd om actief deel te nemen. We brengen de politiek naar de bevolking, we geven de democratie terug aan de burger. Politiek is de regisseur die de krijtlijnen uitzet en alle betrokken partijen samenbrengt om ideeën uit te werken.
  • Het gemeentebestuur brengt alle expertise samen, coördineert het overleg en voert de beslissingen uit in functie van het algemene belang en met maatschappelijk verantwoorde intenties.

Volledig programma