Bouwprojecten op de Velle

05 Februari 2019

Bouwprojecten op de Velle

Velle wordt bedreigd door bouwprojecten buiten proportie. Vooraleer de betonstop een feit wordt, lijkt men op vele locaties nog het onderste uit de kan te willen halen. Op de hoek Steendonkstraat-Veldstraat verrijst momenteel een groot appartementsgebouw. Er is een aanvraag lopende om Café De Click te vervangen door 14 (!) appartementen, waarbij het pleintje - publiek domein sedert jaren - moet wijken voor bakstenen. Voor een perceel even verder in de Steendonkstraat is er een aanvraag voor 15 (!) appartementen.... Ook in de straat Velle zelf zijn er verscheidene woningen die omgebouwd zullen worden tot meergezinswoningen.Men vraagt drie bouwlagen, en een plat dak, heel lucratieve projecten dus, die het landelijk karakter grondig zullen verstoren. Op Velle is er geen warme bakker, geen slager, geen supermarkt, geen openbare voorzieningen, alleen nog een schooltje. Het autoverkeer zal dus verder toenemen. Nu al is de Steendonkstraat een drukke invalsweg naar de E17. Projecten met dergelijke hoge bouwdichtheid horen niet thuis op Velle. We zijn voor een verdichting van de kern, met (ver)nieuwbouw binnen het kleinstedelijk gebied van Temse - daar is trouwens nog veel leegstand. Maar dorpen zoals Steendorp, Elversele,Tielrode en Velle liggen NIET in dat kleinstedelijk gebied, officieel liggen ze in het buitengebied.We hopen dat het nieuwe bestuur een andere weg inslaat, en een duurzame visie ontwikkelt inzake ruimtelijke ordening. De nieuwe schepen van Ruimtelijk ordening, Wim van Rossen is een verstandig man, we hopen dat hij een halt zal toeroepen aan deze bouwwoede.Groen tekent alvast bezwaar in tegen een aantal van deze projecten. Foto: Buurtbewoners hebben een petitie opgestart (foto MBG - Het Nieuwsblad). Vooraan rechts komt het gebouw met de AXA bank, daarachter het perceel van Verwulgen waar 15 appartementen gepland zijn, links vooraan De Click waar 14 appartementen gepland zijn. Meer info vind je op de facebook-groep "je bent van de Velle als..."Plan: Afbakening kleinstedelijk gebied Temse.