Betere toegankelijkheid van de kerkhoven in Groot-Temse

31 Maart 2019

Betere toegankelijkheid van de kerkhoven in Groot-Temse

Betere toegankelijkheid van de kerkhoven in Groot-Temse

Minder mobiele mensen en ouderen hebben problemen om tot aan het graf van een geliefde overledene te geraken. Een dikke laag kiezels maakt het stappen zwaar en het duwen van een rolwagen nog zwaarder. In Tielrode loopt het hoofdpad dan ook nog bergop. Het kerkhof van Steendorp geeft een verwaarloosde indruk.

Groen stelt voor om de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen significant te verhogen gezien de hoge gemiddelde leeftijd van de bezoekers die minder goed te been zijn met bvb rollator of rolstoel. Er zijn verschillende mogelijkheden om de bewandelbaarheid en berijdbaarheid te verhogen zonder afbreuk te doen aan de waterinfiltratie.

Antwoord:

Dat zijn terechte opmerkingen en vragen. We gaan de toegankelijkheid dan ook verbeteren door bijvoorbeeld de dikke laag kiezels in Temse te verminderen, een zij-ingang voor rolwagens te maken in Tielrode, het oude kerkhof in Steendorp te herstellen en de paadjes in het nieuwe kerkhof te verbreden door in de toekomst de graven rug aan rug op te stellen.