Alternatieve begraafplaats in Groot-Temse

31 Maart 2019

Alternatieve begraafplaats in Groot-Temse

Alternatieve begraafplaats in Groot-Temse

Vorig jaar werd het mogelijk om de Schelde als laatste rustplaats te kiezen. Groen stelt voor om ook ecologisch begraven in een begraafbos, waar overledenen in een biologisch afbreekbare urne onder een boom een laatste rustplaats vinden, mogelijk te maken in Groot-Temse. Op Heimolen in Sint-Niklaas wordt dit sinds 2014 gedaan. Temse, met 30 000 inwoners zou dit ook moeten kunnen. We hebben al onze geboortebossen, nu nog  een begraafbos. Mensen kiezen ervoor uit liefde voor de natuur, maar ook om emotionele redenen. Dit begraafbos is voor veel mensen minder confronterend, minder hard om de dood te aanvaarden, in vergelijking met een koude grafsteen met een kist eronder. Bovendien is een bijkomend bos goed voor het klimaat en de luchtkwaliteit, wat voor een aantal mensen ook een reden is om daar begraven te willen worden. Naar analogie met Sint-Niklaas, zou men in Temse ook een sociale werkplaats of sociaal economiebedrijf kunnen inschakelen voor de afwerking van het geheel. Zo zou er een  ‘duurzame afscheidsruimte’ kunnen gemaakt worden uit palen van kastanjehout om de open ruimte in het begraafbos af te bakenen. Die plek kan een plek van rust, bezinning en stilte zijn. Het is opgevat als plaats van afscheid, net voor de overledene wordt toevertrouwd aan de natuur.

Mensen met een andere religie, die we ook kunnen terugvinden in Temse, hebben nood aan andere regels en tradities wat betreft begravingen. Concreet voor Moslims, is het traditioneel om begraven te worden met het hoofd richting Mekka binnen de 24u na overlijden. Aangezien eeuwige grafrust niet altijd gegarandeerd kan worden, wordt vaak gekozen voor repatriëring. Het zou de gemeente sieren om deze tradities te respecteren en faciliteren.

Concreet vragen we: Te onderzoeken of de aanleg en exploitatie van een begraafbos op het grondgebied van Temse mogelijk is. Het onderzoeken naar begraafplaatsen voor andere religies.

Antwoord:

Voor een heus begraafbos heeft de gemeente geen plannen. Bij thuisbewaring van de urne van een overledene bestaat de mogelijkheid om die aan de Schelde toe te vertrouwen of eventueel in je tuin te begraven als je dat wenst. Dat verstaat men allemaal onder thuisbewaring. Het is wel de bedoeling om de begraafplaatsen om te vormen tot begraafparken met groen, bomen, perkjes en rustbanken. Groen Temse kijkt er naar uit!
Wat betreft begraafplaatsen voor moslims is er een consensus bereikt die nog bekrachtigd moet worden door het college en de gemeenteraad. Groen zal dit opvolgen.