Jan Raemaekers

Jan Raemaekers

Jan Raemaekers

Jan (61)  is als anesthesist - intensivist - spoedarts werkzaam in het AZ St-Augustinus in Wilrijk. In zijn functie daar en daarbuiten is hij begaan met bio-ethische problemen en met de kwaliteit van de gezondheidszorg. Buiten het ziekenhuis richtte hij mee een VZW op die cursussen geeft aan artsen en verpleegkundigen voor het reanimeren van kinderen.

Verder richt hij zich op zijn biotuin en is hij geïnteresseerd in de problemen van de opwarming en de klimaatverandering en de weerslag hiervan op mens en milieu. Ook op lokaal vlak moeten we hiervan de gevolgen bekijken en anticiperen.

Jan Raemaekers

Plaats 19

Jan (61)  is als anesthesist - intensivist - spoedarts werkzaam in het AZ St-Augustinus in Wilrijk. In zijn functie daar en daarbuiten is hij begaan met bio-ethische problemen en met de kwaliteit van de gezondheidszorg. Buiten het ziekenhuis richtte hij mee een VZW op die cursussen geeft aan artsen en verpleegkundigen voor het reanimeren van kinderen.

Verder richt hij zich op zijn biotuin en is hij geïnteresseerd in de problemen van de opwarming en de klimaatverandering en de weerslag hiervan op mens en milieu. Ook op lokaal vlak moeten we hiervan de gevolgen bekijken en anticiperen.