Ons programma voor de toekomst

Groen Temse gaat volop voor de vernieuwing en leefbaarheid met sterke, duidelijke engagementen naar de inwoners.

Wij zijn Groen Temse, een groep geëngageerde inwoners van Groot Temse die zich de toekomst van onze gemeente heel erg aantrekken.

De één geboren en getogen in Temse, de ander afkomstig uit Tielrode, Elversele, Steendorp of Velle en nog anderen ingeweken uit de stad op zoek naar een mooie omgeving om te wonen aan de oevers van de Schelde. Onze leden vallen op door hun engagement in Burgerinitiatief Roomacker in Tielrode, het burgerinitiatief rond de steenbakkerij in Steendorp, het burgerinitiatief voor de realisatie van Park “den Esch” op de voormalige Boelwerf, milieuwerkgroep ‘Ons Streven’, wijkcomité Hollebeek, Schoon Volk (MIWA), Voedselteams, Paddenoverzet, ouderraden, buddywerking voor nieuwkomers, wereldwinkel enz.

Groen Temse staat voor een moderne kijk op lokaal bestuur en een visie op lange termijn. We zetten volop in op de transitie naar een duurzame samenleving en kunnen daarvoor rekenen op de expertise en interesses van onze kernleden. Wij zijn Groen Temse want het kan anders!

Eindelijk een kans op een positieve verandering

De gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 zijn voor de inwoners van Temse een kans om eindelijk te kiezen voor een vernieuwing in de gemeente. Groen Temse engageert zich met een verfrissende lijst, duidelijke programmapunten om alle inwoners van Temse, Velle, Steendorp, Tielrode en Elversele correct, transparant en geëngageerd te vertegenwoordigen.

De burger op de eerste plaats

De lijsttrekker van Groen Temse zal erover waken dat de burger betrokken wordt in het beleid van de gemeenteraad. Een nieuwe vorm van politiek dringt zich op na decennia van éénzijdig bestuur zonder inspraak. De inwoners van groot Temse hebben het recht op inspraak, om samen mee te denken en te werken aan een mooier, leefbaarder Temse. Via vernieuwende burgerparticipatie, betrekken we de inwoners en betrokkenen van bij het begin. We brengen de politiek dichter bij de mensen en niet door enkel een info vergadering na de feiten.

Een menselijker Temse

De samenstelling van de bevolking in Temse is heel divers en vereist een unieke aanpak. We vragen aan de kiezers een mandaat om elke inwoner van Temse te kunnen vertegenwoordigen. Groen Temse met een visie en engagement willen we verder gaan dan enkel “ondersteunen”. Het doel voor de volgende legislatuur is duidelijk: “Een klimaat creëren waar iedereen optimaal kan leven en niet enkel overleven”.

Een leefbaarder, vernieuwend Temse

We gooien alle ervaring en kennis in de strijd om ons geliefde Temse een nieuw elan te bezorgen. Onze dorpskernen hebben nood aan een leefbare visie. We werken een masterplan uit op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Fietsers en voetgangers krijgen voorrang in een autoluwe kern, waar de lokale economie een heropleving verdient. De landelijke buitengebieden moeten absoluut gevrijwaard blijven van onverantwoorde bouwprojecten. Groen Temse streeft naar een voorbeeldfunctie voor onze gemeente: nieuwe vormen van wonen, gescheiden fietspaden, meer groen en parkgebieden, mensen die elkaar vinden op straat en in buurthuizen.